ARKEO TEKNİK İLE MİMARLIK VE RESTORASYON ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Aktüel Arkeoloji Dergisi olarak, Mimarlar Odası’na kayıtlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ön yeterlik listesinde yer alıp bölge koruma kurulları tarafından denetlenen, arkeolojik ve kentsel sit alanlarına yönelik altyapı ve inşaat projeleri gerçekleştiren mimarlık ve restorasyon firmalarının sınırlarını merak ederek, 2013 yılında kurulan Arkeo Teknik’in kurucularından arkeolog Hasan Binay ve mimar Gizem Demirci ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

 

- Arkeo Teknik ne zaman kuruldu ve ne tür çalışmalar yapar ?

 

Öncelikle Arkeo Teknik, İstanbul Mimarlar Odası’na kayıtlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ön yeterlik listesinde bulunan, özellikle arkeolojik alanlarda uzmanlaşan bir mimarlık ve restorasyon şirketidir. Arkeolog Hasan Binay ve mimar Gizem Demirci tarafından 2013 yılında kurulmuştur. Arkeo Teknik’in arkeolojik alanlarda üstlendiği çalışmalar ülkemiz yasaları çerçevesinde sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Hazırladığımız her proje ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayından geçmektedir. Bu kapsamda ülkemizde sit alanlarına bulunan ya da tekil olarak tescilli olan anıt yapıların bilimsel ölçütlerle belgelenmesi, korunması ve son aşama olarak kamuya açık alanlar olarak düzenlenmesi, çalışma alanımızın odak noktasını oluşturmaktadır. Bildiğiniz gibi kentsel ve arkeolojik sit alanlarında yapılan her inşaat/altyapı projesi Arkeoloji Müzeleri tarafından denetlenmektedir.

 

Herhangi bir kültür varlığı ile karşılaşıldığında ilgili Koruma Kurulu devreye girer. Bu aşamada yapılması gereken tüm teknik çalışmaları Arkeo Teknik üstlenebilmektedir. Ek olarak Arkeo Teknik Atölye ile de projelerimizin uygulama aşamalarında birtakım üretimler yapıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızda temel ölçütümüz; yasa, yönetmelik, ilke kararları, uluslararası sözleşmeler ile evrensel mesleki etik ilkeleridir.

 

- Arkeo Teknik aynı zamanda özel bir Arkeoloji şirketidir diyebilir miyiz ?

 

Arkeo Teknik özel bir arkeoloji şirketi değildir; çünkü ülkemizde yasal olarak kazı çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Arkeoloji Müzeleri ve Bakanlar Kurulu kararı ile üniversitelerin arkeoloji bölümleri ve sanat tarihi bölümleri yapabilmektedir. Avrupa ülkelerinde arkeoloji şirketlerinin olduğunu biliyoruz ancak ülkemizin bu tür bir arkeoloji şirketi oluşumuna uygun olduğunu düşünmüyoruz. Kurtarma kazılarının arkeoloji müzeleri tarafından yapılması, kültür varlıkları üzerinde kamu kurumu korumasını sağlamaktadır. Arkeo Teknik olarak bizlerin yaptığı, mimarlık ve restorasyon hizmetlerine ek olarak, müze ve üniversiteler tarafından yapılan arkeolojik kazılara nitelikli teknik ekip ve ekipman sağlamaktır.

 

 

Röportaj: M. Çiğdem Sözen

 

Yazının Tamamına Aktüel Arkeoloji Dergisi´nin 71. Sayısından Ulaşabilirsiniz.

 

 

Diğerleri