IŞİD NEDEN YOK EDİYOR?

(52. Sayı - IŞİD - Palmira - Hatra - Nimrud)

İki yılı aşkın bir süredir dünya, IŞİD’in Orta Doğu’da bir mürekkep gibi yayılıp milyonlarca insanı öldürüp milyonlarca başka insanı yerinden etmesini korku içinde izliyor. Topluluk, dokunduğu her yerde insanların hayatını yok etmekle kalmıyor binlerce yıllık tarihsel hafızayı da imha etmeye çalışıyor. Sonuç olarak 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana, dünyanın yüzleştiği ve anlamaya çalıştığı en büyük kültürel miras krizi yaşanıyor.

IŞİD’in bu eylemlerine neyin sebep olduğu konusuna birçok açıklama getirildi: Medyanın ilgisini çekmek için yapıyorlar, ne kadar güçlü olduklarını göstermek için yapıyorlar, yurtdışına kaçırdıkları tarihi eserlerin fiyatını yükseltmek için yapıyorlar ya da putperestliğe kesinlikle karşı olan Vahabi öğretilerine duydukları kuvvetli itaatten dolayı yapıyorlar... Bu açıklamaların hiç biri yeterli değil.  IŞİD’in kültürel mirası yok etmesi, kendilerini nasıl gördükleri ve gücü ele geçirip elde tutma metotlarıyla birlikte evrilen bir süreç.

 

IŞİD, tek bir tanrının varlığının tüm insanlık için geçerli olduğunu ve doğru olan tek kanun ve politik sistemin kendi ilan ettikleri halifelikte vücut bulduğuna inanıyorlar. Onların dünya görüşüne göre, dünya üzerinde IŞİD’in yönetimini kabul edenler ve küffar yani reddedenler olmak üzere iki çeşit insan bulunuyor. Halifeliğin görevi de diğer herkes pahasına topraklarını genişletmek.

 

IŞİD, kontrolü altında olan sınırlar içerisinde oldukça organize olmuş bir siyasi yapı olmasına rağmen, modern devlet kavramını reddediyor. 1. Dünya Savaşı sonrası Orta Doğu siyasi düzeninin Batının Müslüman dünyayı bölmek ve halifeliğin yeniden doğuşunu engellemek için kurduğu bir komplo olduğuna inanıyor. Orta Doğu’nun Arap ülkeleri, Batı karşıtı rejimler tarafından yönetilenler de dâhil, yalnızca Müslümanların baskısına yardım ve yataklık eden birer araç. IŞİD bu sebeple kendisini Hz. Muhammed’in ölümünden sonra gelen otuz yıllık Dört Halife döneminin varisi olarak görüyor. Dört Halife döneminin İslam’ın en saf şeklini temsil ettiğini düşünen IŞİD, kendilerinin Orta Doğu’daki bütün bölgesel güçlerle Suriye’nin Dabık kasabasında apokaliptik bir mücadele sonrasında halifelik kuvvetlerinin Batı kuvvetlerini yenmesiyle son bulacak bir savaşta savaşarak, ilk halifelerin tarihini yineleyeceğine inanıyor.

 

 

Christopher JONES