MYNDOS

ESKİ - YENİ MYNDOS varsayımı Üzerine

Karia’nın (Karya) kıyıyerleşiml e rindenolan kentle ilgiliolarak bazı bilim insanları,MÖ 4. yüzyılın ortalarınadoğru Myndos halkının eskikenti terk ederek modern anlamdainşa edilen yeni Myndos’ataşındıklarına inanırlar. Bunagöre, MÖ 2. binde yarımadayagöç eden Leleglerin bir bölümü,ilk olarak Palaemyndos adı altındaGümüşlük yakınlarındakiBozdağ’a yerleşmişler, dahasonra Mausolos’un desteği ile Gümüşlük’te inşa edilen yenikente göçmüşlerdir. Bu makaledesunulan bir grup kazı buluntusuile bu hipotezin ne kadar doğruolduğu irdelenecektir. Bodrum (Halikarnassos)Yarımadası’nın batı ucundayer alan Myndos, Strabontarafındany a p ı l a naçıktarif ve kentte 2006 yılında yapılankazılarda bulunan Myndosyazılı yazıt ile tartışmaya meydanvermeyecek şekilde lokalizeedilmiştir.Myndos üzerine yapılan ilkaraştırmalar 19. yüzyılda başlar.Kayda değer ilk ziyaretçiler iseSir Chr. Newton, W.r. Paton veJ.L. Myres’dir. Bunu izleyen yüzyılınortalarına doğru İngiliz biliminsanları G.E. Bean ve J.M.Cook, Myndos üzerine en fazlatartışma yaratacak olan ... "Bu yazının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi, Mart-Nisan sayısında yer almaktadır."