Pompeius

Korsanların korkulu rüyası  

 

Gnaius Pompeius Magnus

 

 

“… Pompeius, çok sayıda kuvvet, çeşitli silah ve teçhizatla Kilikya’ya doğru acilen yola çıktı, çünkü her türden çarpışma ve sarp tepeleri kuşatmak için çeşitli araçlara gereksinimi olacağını düşünüyordu; ama hiç bir şeye gerek kalmadı. Adının ve yoğun hazırlıklarının estirdiği terör karşısında yağmacılar korkuya kapılmışlardı. Karşı koymazlarsa hoşgörülü bir davranışla karşılaşmayı umuyorlardı. Önce Kragos ve Antikragos gibi en önemli kaleleri ellerinde tutanlar kendiliğinden, onlardan sonra Kilikya dağlıları ve en sonunda da biribiri arkasından hepsi teslim oldular …”

 

(Appianus, Mithridateios xiv 96)

 

 

MÖ 80’li yıllarda Küçükasya’nın güney sahilleri olan Dağlık Kilikya Bölgesi, tüm Akdeniz’de terör estiren korsan ve haydutların yuvası haline gelir. Başlangıçta bu duruma sessiz kalan ve zaman zaman kendi çıkarları doğrultusunda korsanların faaliyetlerini destekleyen Roma, korsanların doğrudan Roma ticaretine zarar vermeleri üzerine bu duruma müdahale etmeye başlar. Önce MÖ 78 yılında P. Servilius, ardından da MÖ 75 yılı konsüllerinden Lucius Octavius, MÖ yaklaşık 75–74 yılında Kilikya Eyaleti’ne gönderilir; ancak Octavius, Kilikya’ya geldikten kısa bir süre sonra, Toroslar’daki asi kabilelerle giriştiği bir çarpışma sırasında öldürülür. Bu sırada Mithridates’in generali Eumakhos da Pisidya, Isauria ve Kilikya’ya saldırır ve büyük bir olasılıkla bölgedeki haydut ve korsanlarla temasa geçer. Appianos, Eumakhos’un Kilikya’yı zapt ettiğini söylerken, büyük bir ihtimalle Pamfilya’yı kasteder. Çünkü o sıralar Ovalık Kilikya, Mithridates’in damadı ve aynı zamanda müttefiki olan Armenia Kralı II. Tigranes’in, Dağlık Kilikya ise, korsanların kontrolü altındaydı.

 

Küçükasya sahillerinde hızla artmakta olan korsan saldırılarından, MÖ 75–74 yılında retorik eğitimi almak üzere Rodos’a giden Iulius Caesar da nasibini alır; Kilikyalı korsanlar tarafından Miletos ile Halikarnassos arasında yer alan Phamakussa Adası açıklarında yakalanan Caesar, burada korsanlar tarafından esir alınır.