KENNEWICK ADAMI KIZILDERİLİLERİN ATASI MIYDI?

Washington’da 1996 yılında bulunan ve ‘Kennewick Adamı’ olarak adlandırılan 8 bin 500 yıllık yetişkin erkek iskeleti üzerinde yürütülen antik DNA araştırmaları, iskeletin Amerika Kızılderililerine benzer özellikler taşıdığını gösterdi.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Kopenhag Üniversitesine bağlı uluslararası bir araştırma ekibinin yürüttüğü bu yeni çalışma, 2014’te yapılan ve iskeletin daha çok Japon veya Polinezya özellikleri taşıdığını gösteren çalışmayı da çürütüyor. Yerli Amerika kabilelerinin ‘Kadim Kişi’ ismini verdikleri ve çok eski bir ataları olduğunu düşündükleri ‘Kennewick Adamı’ iskeleti üzerinde yürütülen çalışmalar, Dr. Morten Rasmussen’e göre, hem kabile üyelerini hem de bilim adamlarını aydınlatacak. İskeletin el kemiğinden elde edilen antik DNA örnekleri oldukça aşınmış ve toprak bakterilerinin DNA’sı ile kaplanmıştı. Elde edilen oldukça az miktardaki örnekler, en yeni bilimsel metodlar kullanılarak incelendi. Modern Amerika Yerlileri’nden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırılan örneklerin, Washington’da bulunan Colville Kızılderili Bölgesi’ndeki kabilelerle benzerlik gösterdiği tespit edildi. Ramussen ve ekibinin yaptığı bir diğer araştırmada, Amerika’nın Montana Eyaleti’nde bulunan ve 12 bin yıl öncesine tarihlenen ‘Anzick Oğlanı’ adlı DNA örneklerinin de Amerika Kızılderilileri ile ilişkili olduğu saptandı. Ekibe göre, DNA dizilim teknolojilerindeki yeni gelişmeler, insanlık tarihindeki büyük diasporalar ile yerel popülasyonların tarihine ışık tutacak