KYZIKOS HADRIAN TAPINAGI

“Evvelce gemiciler dağların şekillerine bakarak adaları birbirinden ayırıyorlardı.şimdi tapınağınız dağların yerine geçti. şehriniz fenerlere ve işaret bayraklarınagerek kalmadan gemicilere yol gösteren tek şehirdir” Balıkesir’in Erdek İlçesi sınırları içinde yeralan Kyzikos antik kenti, antik dönemde Arktonnessos (Ayı Adası) ya da Arkton Oros (AyılarDağı) olarak anılan Kapıdağı Yarımadası’nınana kara ile birleştiği kıstağın güney ucuna yakınkısımda yer alır. Kentin trakya’dan (Th rakia)gelen Pelasglı Dolionlar tarafından kurulduğukabul edilir. Mitolojiye göre kentinkurucusu olarak kabul edilen Kral Kyzikos datrak kralı Eusorsos’un soyundan gelir. Antik dönemde devletler gibi bağımsızhareket etmek isteyen kentlerinvarlıklarını sürdürebilme vebağımsızlıklarını koruyabilmeleriiki özelliğe bağlıydı. Birincisi kentin yer aldığıkonum kadar yöneticinin siyasi ve askeri başarısı,ikincisi ekonomik gücünün olmasıydı.Ancak coğrafi konumu ne kadar uygun olsa,siyasi yönden ne kadar başarılı olsa da herzaman bunu ekonomik güç ile desteklemekgerekiyordu. Kyzikos, antik Propontis (Marmara)Denizi’nde yer alan, üç doğal limanasahip kentlerden biri idi. Stratejik açıdan hemanakara, hem de Kapıdağı’nı kontrol edebilecekkonumda olması nedeniyle bu özellikleresahip ender kentlerden biridir.Günümüzde olduğu gibi antik dönemdede ulaşımı kolay olan kentler hızla gelişmiş veekonomik yönden güçlenmişlerdir. Antik dönemdedeniz ulaşımı karayolundan daha hızlıolduğundan daha fazla önemsenmiştir. Bu nedenleantik kentlerde limanlar büyük önemesahipti. Strabon ... "Bu yazının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi, Mart-Nisan sayısında yer almaktadır."