AIZANOI

KRİTERLER

 

Aizanoi, Zeus Tapınağı, Stadyum-Tiyatro kompleksi ve Macellum ile Roma döneminin en önemli kentlerinden biridir.

 

Stadyum-Tiyatro kompleksinin antik dünyada bir benzeri daha yoktur. 13.500 kişilik stadyum ve 20.000 kişilik tiyatro yan yana inşa edilmiştir. Aizanoi de yükselen kompleks antik dünyada başka hiçbir yerde görülmeyen bir forma sahiptir.

 

Aizanoi’de yer alan Macellum dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biridir. Macellum’da satılan tüm ürünlerin fiyatlarını gösteren yazıtlar yer alır. Bu fiyatlar, dönemin enflasyonuyla mücadele edebilmek adına Roma İmparatoru Diocletianus tarafından kontrol edilirdi.

 

Bir tepe üzerinde yer alan kentin ana kutsal alanı Zeus Tapınağı, şimdiye kadar en iyi korunagelmiş Zeus tapınaklarından biridir.

 

Aizanoi, Frigya’ya ait Aizanitis’in başkentidir. Aizanoi’nin Roma öncesi dönemine ait çok az bilgi vardır. Bölgedeki erken dönem yerleşimin MÖ 2. binyıla kadar gittiği söylenir.

 

Aizanoi, Bithynia ve Pergamon krallıkları arasında yaşanan çatışma süresince politik anlamda önem kazanır. Helenistik dönemde, Pergamon ve Bithynia krallıklarının egemenliği arasında gidip gelen Aizanoi, MÖ 133 yılında Roma’nın kontrolüne girer. Kentteki, büyük anıtsal kamusal binalar ve altyapı erken imparatorluk döneminde inşa edilir. Aizanoi Roma dönemi boyunca, sadece Frigya bölgesindeki en önemli kentlerden biri olmakla kalmamış, aynı zamanda ticaret yolu ağında önemli bir mevkiye sahip olmuştur. Erken Bizans döneminde, kent piskoposluk merkezi olur ve 7. yüzyıldan sonra önemini kaybeder. Orta Çağ’da tapınağın bulunduğu tepe ise Selçuk hanedanlarının bir hisarı olarak, kente bugünkü Çavdarhisar adını veren bir grup Çavdar Tatarına hizmet etmek üzere tahkim edilmiş bir kaleye dönüştürülür.