Çocukluk Arkeolojisi Kitabı

 

 

Çocuklar eski çağlarda yaşadıkları toplumlarda ve ait oldukları kültürlerde aktif olarak rol almışlardır. Ancak yaşadıkları toplumların nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturmalarına rağmen birçok güncel arkeolojik araştırmada neredeyse tamamen kayıptırlar.

 

"Çocukluk Arkeolojisi" kitabı tam da bu sorunu çözmek için arkeologlar ile çocukluk ve çocuk kavramı üzerine çalışan diğer disiplinler arasında "disiplinlerarası diyalog" kurmayı amaçlıyor. Ayrıca, çocukların geçmiş kültürlerin oluşumundaki rollerini araştırmak ve anlamak için teorik ve metodolojik yaklaşımlar geliştirmeyi hedefliyor.

 

Kitaba katkıda bulunan araştırmacılar, çocukluk kavramının sanat eserlerinde ve materyal kayıtlarda nasıl ifade edildiğini; çocukluğun farklı bölgeler ve kültürlerden gelen insanlar tarafından edebi ve tarihi kaynaklarda nasıl tanımlandığını inceliyor. Çocukluğun geçmişte nasıl olduğunu her yönüyle yeniden inşa edemesekte bu eser, çocukları kesinlikle arkeolojik düşünce ve araştırmayla geri getirebileceğimizi ve birçok hatalı ve cinsiyet yanlısı yorumları düzeltebileceğimizi savunuyor.