LAODIKEIA ANTİK KENTİ

UNESCO DÜNYA DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASI GEÇİCİ LİSTESİNDE Laodikeia, Denizli’ye bağlı Eskihisar, Goncalı, Bozburun köyleri sınırları içerisinde yer alan Lykos (Çürüksu) Vadisi’nin en önemli antik kentidir.

UNESCO DÜNYA DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASI GEÇİCİ LİSTESİNDE

Laodikeia, Denizli’ye bağlı Eskihisar, Goncalı, Bozburun köyleri sınırları içerisinde yer alan Lykos (Çürüksu) Vadisi’nin en önemli antik kentidir.

Seleukosların Kralı II. Antiokhos tarafından, eşi Kraliçe Laodike adına MÖ.3. yüzyıl ortalarında kurulduğu söylenen kente dair iki söylenceden biri, kralın bir Apollon sözcüsü vasıtasıyla baş tanrı Zeus’un öğüdünü duyarak eşi adına bir kent kurmaya karar verdiği yönündedir. Bir diğer söylence ise; Kral I. Antiokhos’un rüyasında annesi, kız kardeşi ve eşi olarak tanımladığı üç kadın gördüğü ve bu kadınların her birinin kraldan kendileri için Karia’da bir kent kurmasını istediği yönündedir. Bunun üzerine kral I. Antiokhos, karısı ve annesi için Nysa (Sultanhisar) ve Antiokheia (Başaran Köyü-Karacasu) kentlerini, kız kardeşi Laodike için de Laodikiea antik kentini kurmuştur. Ancak antik kaynakların kral I. Antiokhos ve kız kardeşi Laodikie'nin adından hiç söz etmemesi, ilk söylenceyi daha geçerli kılmaktadır.

 

Antik yazar Plinius (NH. V. 105), kentin yerleşim alanının bulunduğu yerde önce Diospolis ve sonra Rhoas adlarını taşıyan bir köyün kurulu olduğunu belirtilir. “Zeus kenti” anlamına gelen bu ilk ad, burada çok eski ve köklü bir kutsal yerin varlığına işaret etmektedir. Zeus daha sonra, Laodikeia'nın önde gelen kurucu ve baş tanrısı olarak saygı görmüştür. Antik kentte bir İsis Rahibesi heykelinin bulunması, burada bir İsis tapınağının da varlığına işaret etmektedir. Kentte yürütülen arkeolojik çalışmalar ve buluntular, kentin tarihinin Klasik Dönem’e kadar indiğini göstermektedir.

 

Laodikeia, antik dünyada, fabrikasyon tekstil üretiminde önemli bir yere sahip olmuştur.

Kentin ticaret ve tekstil ile ulaştığı zenginlik nedeniyle halkın refah düzeyi yüksektir.

 

Adından ilk kez MÖ 220’lerdeki Akhaeos isyanıyla duyuran Laodikeia, MÖ 190 yılındaki Magnesia Savaşına kadar Seleukoslar yönetiminde kalmış; ancak savaşı Bergama Krallığı’nın kazanması üzerine, MÖ 188 yılında imzalanan Apameia (Dinar) Barışı’yla Bergama Krallığı bölge yönetimini ele geçirmiştir. Bergama Kralı III. Attalos'un M.Ö. 133 yılındaki ölümü ve topraklarını vesayet yoluyla Roma yönetimine bırakmasıyla birlikte bölge, Batı Anadolu Asya Eyaleti’ne bağlanmış ve MÖ 129 yılından itibaren Roma İmparatorluğunun atadığı prokonsüllerce (eyalet valileri) bölge yönetimi sağlanmıştır.

Unesco Türkiye Milli Komisyonu’nun verdiği bilgiye göre, Kamboçya’nın Phnom Penh şehrinde yapılan 37. Dünya Miras Komitesi toplantısında, Dünya Miras Komitesi’ne aday gösterilen kültür miraslarımızdan “Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi (Ankara-Konya-Aksaray)”, “Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri (Manisa)” ve  “Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri” ile birlikte Laodikeia Antik Kenti’nin de listeye kabulü 21 Haziran 2013 Cuma günü gerçekleşen sabah oturumunda onaylanmıştır.