LYDIOS

Antik çağın en acımasız haydutu ve onun muhteşem öyküsü

 

MS 276–282 yılları arasında hüküm sürmüş olan Roma İmparatoru Probus, bir yandan imparatorluğun içine sızmaya çalışan Germen istilacıları uzaklaştırmaya çalışırken diğer yandan imparatorluğun içinde isyan eden başıbozuk kabile ya da haydut güruhlarıyla mücadele etmekteydi. Hatta ülke içinde isyan eden bu grupların, İmparator Probus’u Germen ve diğer istilacı güçlerden daha çok uğraştırdığını söylemek yanlış olmayacaktır. Öyle ki, ilk kez bir Roma imparatoru, ülke içindeki bir haydut şefini ele geçirmek için lejyonlarının başında bugün Burdur’da yer alan Cremna kenti üzerine yürümek zorunda kalmıştı.

 

Roma orduları kentin karşısına kamp kurunca, Lydios kuşatmaya dayanmak ve kentin besin ihtiyacını karşılamak için, kentin aşağı kısmındaki evleri yıktırarak buraları tarla haline getirir. Aldığı bu tedbirin yeterli olmayacağını anlayan Lydios, bu kez savaşamayacak yaşta olan insanları kentten kovar; fakat Romalılar bu insanları Cremna’ya geri gönderir. Bunun üzerine Lydios, canlı hayvan ve besin getirtmek için kentin altından dışarıya doğru bir tünel açtırır; fakat bir kadının ihbarıyla bu durumu öğrenen Romalılar, Lydios’un planını başarısızlığa uğratır. Romalılar durumdan haberdar oluncaya kadar, kenttekilerin besin ihtiyacını bu sistemle karşılayan eşkıya lideri, besin maddelerinin giderek tükenmesi üzerine, kendi adamları ile kent savunmasına yardım edebilecek kişilerin dışındaki herkesi öldürtür.