ANA TANRIÇA

Çatalhöyük´te Değişen Yorumlamalar 

Günümüzden yaklaşık 9000 seneönce Neolitik Dönemde bir grupyaratıcı insan, üst üste dizelenmiş,yalnızca çatısından girişi sağlanabilen evlerden oluşan geniş bir köydebir araya gelmiştir. Bu köye iki büyük höyükten oluşan Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük’te ki ev birimleri ve gömütler göz önüne alınarak yapılmış hesaplamalara göre, bu yerleşim yerinde yaklaşık 9000 civarında insanın yaşamış olduğu düşünülmektedir. Kendi devri içinde bu ölçekte büyük köylerveya başka bir yorumla ‘kent’ diyebileceğimiz yerleşimler Yakındoğu’da mevcutturancak tüm bunların içerisinde Çatalhöyük duvar resimleri ve diğer sembolik simgeleme açısından eşsiz yerini korumaktadır. Buköyde insanların bir araya gelişinin sırları henüz çözülememiş olsa da, Çatalhöyük kazısıgeniş çevrelerin ilgisini çekmeye devam etmektedir. Çatalhöyük ilk kez bir İngiliz arkeolog JamesMellaart tarafından 1958 yılında, soğuk bir Kasım ayında bulunmuştur. Mellaart, herne kadar bu keşfin önemini baştan beri anladığını söylese de hem kazıldığı dönemde hemde devamındaki süreçte dünyada alanında böylesi bir derinlikte yankı uyandıracağını eminim tahmin edememişti. Keşift en birkaçyıl sonra 1961 yılında kazılar başlatıldı. Dört sezon boyunca sürmüş olan bu çalışmalarda Mellaart’ın ‘tapınak’ diye adlandırdığı mekânların da dâhil olduğu 150’nin üzerindeev kazıldı. Bu evlerden oldukça özenli veayrıntılı betimlenmiş duvar resimleri ... "Bu yazının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi, Mart-Nisan sayısında yer almaktadır."