MEZOPOTAMYA’DA KADIN OLMAK

“Eğer bir adamın karısı ikinci bir erkek için kocasını öldürtürse, o kadın kazığa oturtulacaktır.” (Hammurabi Kanunları 153. madde)

 

Babil’de kadınların tek sahip oldukları mal olan çeyiz ve başlık parası, çocuklara miras olarak kalmaktaydı.

“Eğer bir adam bir kadınla evlenirse, ona çocuk doğurursa ve o kadın kaderine giderse (ölürse), baba çeyiz üzerinde hak iddia edemeyecek, çeyiz çocuklarınındır.” (Hammurabi Kanunları 162. madde)

Assur’da da bu durum benzer şekilde uygulanmaktaydı. Kocası ölen bir kadının çeyizi ve takıları çocuklarına kalırdı; eğer çocukları yoksa sözü edilen mallar kadının olurdu.

“Eğer babasının evinde oturan ve kocası ölmüş olan bir kadın, kocasının taktığı bütün takıları, eğer kocasının çocukları varsa, çocuklar alacaklardır. Eğer kocasının çocukları yoksa kadın alacaktır.” (Orta Assur Kanunları, A Tableti 26.madde).

Gerek yazılı, gerekse görsel birtakım belgelerle çok genel hatlarıyla tanıtmaya çalıştığımız, binlerce yıl öncesi Mezopotamya kadınına ait, özel ve sosyal yaşamındaki birçok unsurun günümüzde hala benzer biçimde uygulanıyor olması, kadının bu topraklarda verdiği mücadelenin ne zorlu olduğunun kanıtıdır…

Yazı ve Fotoğraflar: Prof. Dr. Gülriz KOZBE