15 Bin Yazma Eser Envantere Kaydedilmemiş!

Sayıştay Raporu Ortaya Çıkardı!

Sayıştay´ın 2018 yılı raporuna göre 15 bin "benzersiz yazma eser" envantere kaydedilmedi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi´nde incelemeler yapan sayıştay denetçileri eserlerin kaybolması durumunda tespitlerinin yapılamayacağını belirtti. Raporda konuyla ilgili olarak;

"Dil Tarih Coğrafya Fakültesi´nde kütüphane koleksiyonunda bulunan büyük bir kısmı nadir  ve tarihi eser sayılabilcek, benzersiz olan yaklaşık 15 bin yazma eserin envanter kayıtlarının oluşturulmadığı, bu nedenlerle eserlerdeki kayıp ve/veya noksanların ve bu konuda sorumluluğu bulunanların tespitinin neredeyse imkansız hale geldiği, eserlerin doğru biçimde katologlanması ve tasnifi sağlanamadığından araştırmacı ve ilgililerin hizmetine sunulmak üzere mikrofilm ya da benzeri yöntemlerle dijitalleştirilip taranmasına dahi başlanamadığı, kütüphanenin bu fonksiyonunun yerine getirilemediği görülmektedir. Konuyla ilgili yazışmalar incelendiğinde 2016 yılından beri kayıt altına alma, koruma, tasnifleme ve arşivleme çalışmalarında bir ilerleme sağlanamadığı, bu konudaki uyarı ve diğer yazıların ise gereğinin yerine getirilmediği tespit edilmiştir."

 

Raporda, bu nadir eserlerin kayıt altına alınmaması sonucunda değerleme çalışması yapılmadığı ve bu nedenle ilerleyen tarihlerde eserlerin yok olması veya hasar görmesi halinde meydana gelecek kamu zararının ve bu zarardan sorumlu tutulacak ilgililerin tespitinde de güçlük yaşanması riskinin mevcut olduğuna dikkat çekildi. Ankara Üniversitesi ise gönderdiği cevapta DTCF Yazma Eserler Koleksiyonu bölümü oluştutlması için çalışmalara başlandığını belirtti. Üniversite´nin cevabına göre, 2017 yılında 69 eser, 2018 yılında 119  119 eser ve 2019 yılı Mayıs ayı sonuna kadar da 880 eser için kayıt fişi alınabildi. Buna göre yaklaşık 15 bin yazma eserin sadece 1068 adedi için fiş oluşturulmuş oldu.

 

Kaynak: Hürriyet