APHRODISIAS

Aphrodisias’ta 2010 – 2011 yıllarıarasında kazılan birçok alanarasında, Tetrapylon Caddesi’ninKazısı kentin geç tarihi açısındanönemli sonuçlar ve ilginç buluntular ortayaçıkarmıştır. Bu ilginç buluntular arasındabirkaç adet figürlü pilaster başlığı, geniş birsikke hazinesi ve doğal boyutlarından büyükyeniden kullanılmış portre heykeli yer alır.Bu cadde, kentin kuzey-güney doğrultusundauzanan ana caddesidir ve Tetrapylon’u (AphroditeKutsal Alanı’na açılan kapı), SebasteionPropylon’u ile bağlar ve güneye Tiyatro’ya kadaruzanır. Buradaki arazi çalışmaları 2008 yılındabaşlamış ve kent merkezinde bir yandandiğer yana uzanan ana kamu yolundaki GeçAntik Dönem ve sonraki yaşamı araştırmayıamaçlamıştır. 2010 ve 2011 yılında, kazılar ilk önce caddenindoğusundaki sütun sırasında ve stoadayoğunlaşmıştır. Caddenin mermer döşemesininbir kısmı önceden ... "Bu yazının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi, Mart-Nisan sayısında yer almaktadır."