STRATONIKEIA

Takvim ve Diokletian Kararı

Stratonikeia’da satılan malları ve bunların fiyatlarını düzenleyen Diokletian Kararı’nda200’den fazla ürünün; sebze ve meyveler, farklı et ve balık ürünleri ile giyecek eşyalarınınadları ve fiyatları adı yer alır. Antik çağın TEFE - TÜFE’si gibi Diokletian Kararı yazıtıdakent içindeki satışları kontrol altında tutarak enflasyon önlüyor olmalıydı. Muğla’nın Yatağan ilçesinde, EskihisarKöyü’nde bulunan Stratonikeiaantik kentinin en iyibilinen yapılarından biri Bouleuterionyani Meclis Binası’dır. MS 1. yüzyılbaşlarında inşa edilen yapı batıda, üç kenarıyüksek duvarla çevrilidir. Ortasında ise yarımdaire şeklinde oturma basamakları yer alır.Yapının dış cephesinde duvar yüzeyleri ve kaideleri(toikhobatlarda levhalar) yarım kalmışkısımlar vardır. Bu kapalı mekânın doğusundaise avlu bölümü yer alır. Buradaki çalışmalarbitirilmediği için avlu ve çevresindeki portiğinplanı tam belirlenememiştir.Yapının kuzey anta duvarının içi ve dışıGrekçe ve Latince yazıtlarla doludur. Kuzey antanındış cephesinde, Diokletian kararı olarakbilinen Latince yazıt bulunur. 2011 yılındakikazılarda bu yazıta ait eksik önemli parçalarele geçirilmiştir. MS 301 yılına ait olan bu yazıt ...