Daskyleion

Daskyleion- Perslerin Batıya Açılan Kapısı

Kyros’un MÖ 546 yılında Lidya Krallığı’nı ve ardından Batı Anadolu’yu ele geçirmesi ile MÖ 334 yılında Büyük İskender’in Granikos’ta Pers ordusunu yenmesine dek, iki yüzyılı aşkın bir süre boyunca tüm Anadolu Persler tarafından yönetilir. Perslerin Anadolu’daki hâkimiyeti süresincede Daskyleion Pers Satraplık (valilik) merkezi olarak varlığını sürdürür. Orta Çağ yazarı Stephanos Byzantios Anadolu’da Daskyleion adı verilen beş yerleşmeden söz eder; ancak tarihçiler ve arkeologlar Kuzeybatı Anadolu’da, Bandırma’ya 40 kilometre mesafedeki Ergili Köyü’ne çok yakınolan, Manyas Gölü kıyısındaki Hisartepeüzerinde yer alan kalıntıların satraplık merkezi Daskyleion’a ait olduğu konusunda hem fikirdir.Söylenceye göre kent, ismini Lidyalı birsoylu olan Daskylos’tan almıştır. Daskylos’unannesi, çeşitli saray entrikaları sonucunda Sardes’ten Hellespontos Frigya’sına kaçarakdaha sonradan Daskyleion adını alacak olankente yerleşmiş ve oğlunu burada dünyaya getirmiştir. Daskyleion’da ele geçen en erken buluntular-“8” biçimli idoller, taş baltalar ve mühürler-Tunç Çağına... Bu yazının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin Ocak - Şubat sayısında.