HEKATOMNOS ANIT MEZARI

Hekatomnos Anıt Mezarı, mimari formu, tasarımı ve inşa teknikleriyle geç dönemlerde yapılanlara benzer özellikler taşıması bakımından oldukça önemlidir.

 

Bölge, İlçe

Muğla İli

Milas İlçesi

Kategori

Kültürel Miras

Arkeolojik Yerleşme

Klasik ve Helenistik Dönem

Kalıntılar

Temenos Duvarı, Menandros Sütunu, Podyum ve Mausoleum ve Mezar (taşıyıcı oda, mezar odası, lahit ve dromos)

Kabul tarihi

13.04.2012

 

KRİTERLER

Hekatomnos Anıt Mezarı, mimari formu, tasarımı ve inşa teknikleriyle geç dönemlerde yapılanlara benzer özellikler taşıması bakımından oldukça önemlidir.

Antik dünyanın yedi harikasından biri olan Bodrum’daki (Mausolos’un mezarı) Halikarnasos Mausoleum’unun mezar odasının yeniden inşası ve sunumunun nasıl tamamlanması gerektiğine dair çok önemli bilgiler sağlar.

Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı mimari niteliklerinin yanı sıra duvar resmi ve heykelleri nedeniyle de oldukça önemlidir. Sanatın farklı dallarının birarada kullanılmış olması Hekatomnos’u Klasik dönemin diğer anıtlarından farklı kılar.

Hekatomnos, Antik Çağ Anadolu’sunun ölü kültü ve mausoleum yapısının eşi benzeri olmayan temsilcisidir.

Mimari ögeleri göz önünde bulundurulduğunda, Mausoleum M.Ö erken 4. yüzyıla tarihlenebilir. Hekatomnos satraplık olduğu dönemde mezar gelenekleri – kent merkezi içindeki kurucunun ve/veya hanedanlık üyelerinin mezarı – ve Mylasa’nın hala başkent olduğu düşünülürse, anıt mezar büyük olasılıkla Hekatomnos ve ailesine aittir. Buna ek olarak lahit üstündeki yarı kabartmalar ve duvar resimlerinin ikonografik özellikleri de bu argümanı destekler.

Anıt mezarın ve kutsal alanın in situ durumu ve mimari ögelerin özgünlüğü günümüze kadar bozulmadan gelmiştir. Geç dönemde podium üzerindeki inşa çalışmaları platform bloklarının kısmen kaldırılmasına ve mermer blokların çıkarılmasına sebep olsa da anıtın özgünlüğü bozulmamıştır.