KLEARKHOS’UN BYZANTION’DAKİ TİRANLIK REJİMİ

Diodoros’tan öğrendiğimize göre, MÖ 403 yılında Byzantion’un, komşuları Trakyalılarla başı dertteydi. Kent aynı zamanda iç çekişmeler ve parti kavgaları nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamaktaydı.

Byzantionlular sorunlarını kendi içlerinde çözmeyi başaramadılar. Sonunda sorunun doğrudan iç çatışmaya dönüşebileceğinden korkan meclis üyeleri yardım için döenmin önde gelen güçlerinden Spartalılara başvurmak zorunda kaldılar. Onlardan sıkıntılarının çözümü için kendilerine bir general gönderilmesini istediler. Spartalılar 7 sene önce kentin Atinalı kumandan Alkibiades tarafından kuşatıldığı zaman yaptıkları gibi gene Byzantionlularla dostluk bağlarıyla bağlı Rhamphias oğlu Klearkhos’u gönderme kararı aldılar.