ANİ TARİHİ KENTİ

Ani’nin kent çevresi, anıtsallığı, tasarımı ve kalitesiyle, askeri tarihin, mimarlık ve teknoloji tarihinin önemli aşamalarını gösteren mimari ahengin göze çarpan bir örneğini temsil eder. Taş duvarları, yarı silindirik kulelerle güçlendirilmiş çifte tahkimat ve masif taş yüzeyleriyle birlikte Ani, etkileyici bir kent görünümü sunar

 

Bölge

Kars İli

Kategori

Kültürel Miras

Arkeolojik Yerleşme

Tarihöncesi dönemden Orta Çağ’a

Kalıntılar

Kutsal Havari Kilisesi, Aziz Savoir Kilisesi, Çoban Kilisesi (the Church of the Shepherd), Ani Katedrali, tahkimatlar, kamusal ve özel binalar, kamusal hamamlar, dükkanlar, su kemerleri, köprüler ve yollar

Kabul tarihi

13.04.2012

 

KRİTERLER

1001 kilise kenti”

Ani, bir bütün olarak Ermeni kültürü, sanatı, mimari ve kentsel tasarım gelişiminin olağanüstü kalıntılarını taşır. Bununla beraber Orta Çağ boyunca Mezopotamya, Orta Asya ve Kafkaslardan gelen çok uluslu ve çok dinli toplulukların buluşma yeri olmuştur. Anadolu’daki en eski camiye ev sahipliği yapan Ani, Türk ve İslam dünyasında da önemli bir yere sahiptir.

Ani’nin kent çevresi, anıtsallığı, tasarımı ve kalitesiyle, askeri tarihin, mimarlık ve teknoloji tarihinin önemli aşamalarını gösteren mimari ahengin göze çarpan bir örneğini temsil eder. Taş duvarları, yarı silindirik kulelerle güçlendirilmiş çifte tahkimat ve masif taş yüzeyleriyle birlikte Ani, etkileyici bir kent görünümü sunar.

 

Ani kentinin kuruluşuyla ilgili çok az bilgimiz olmasına rağmen, bölge M.Ö 1. binyılın ilk yarısında Urartu dönemi boyunca iskân edilmiştir. Greko-Roman ve Pers Part-Sasani devletleri arasında birbiri ardına yaşanan çatışmalardan sonra Ani, M.S 5. yüzyılda bölgeye bir hisar ve saray inşa eden Kamsarakan Hanedanlığı tarafından ele geçirilir. 7. yüzyılın ortalarında kenti Araplar fetheder. Araplar ve Kamsarakanlar arasındaki savaştan sonra diğer bir Ermeni Hanedanlığı kenti devralır. Ani, 1045 yılında Hisarı güçlendiren Bizanslıların eline düşer. 1064’te Alp Arslan komutası altındaki Selçuklularca fethedilir. Ani kenti, 12. ve 13. yüzyıllarda birkaç kez el değiştirir. 1239 yılındaki Moğol işgalinden sonra, Ani bir ticaret merkezi olarak önemini kaybeder. İlerleyen yıllarda Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlı devletlerinin hükümranlığında kalır.