ERKEN NEOLİTİK AVRUPA’SINDA ŞİDDETİN İZLERİ

2006 yılında yol yapım çalışmaları sırasında Schöneck-Kilianstädten’de keşfedilen bir toplu mezarda, Orta Avrupa’daki bir katliamın izleri olabilecek bir çukurda 26 bireyin kalıntıları açığa çıkarıldı. Yapılan Karbon-14 tarihlemelerine göre mezar MÖ 5207-4849 (kalibre edilmiş) yıllarına tarihlenmektedir. Mezarın bulunduğu bölge, farklı çakmak taşı dağılım sistemleri arasındaki sınırlara yakın bir konuma sahiptir.

Schöneck-Kilianstädten’de 7,5 metre uzunluğa, 1 metre genişliğe sahip olan V şek­lindeki bir çukurda iskelet­lerin bulunduğu bir yerle­şim tabakasına rastlanmıştır. Kemikler oldukça kötü korunmuştur ve sadece mezarın temeli belgelenebilmiştir. Ka­lıntılar birbirine karışmış hâldedir. Ke­mik kalıntıları dışında çukurda tipik şehir atıkları, seramik parçaları, hayvan kemikleri, taş alet parçalarına rastlan­mıştır. Bu buluntuların hiçbiri hasarsız ve bütün değildir. Hepsinde aşınma izleri görülmektedir. Bu nedenle bu buluntuların mezar eşyası olmadığı düşünülür. İnsan kalıntılarıyla ilişkili olabilecek tek buluntu kazılar sırasında ayırt edilememiş iki kemik ok ucudur. Ok uçları kemiklerle çok yakındır. Bu bireylerin on üçü yetişkin, on tanesi 6 yaşın altında, ikisi 6-8 yaş arası ve biri 16-21 yaş arası bireylerdir. Yetişkinler arasında genç yetişkinler çoğunlukta­dır. Sadece iki kişi 40 yaş üzeridir. Ye­tişkinlerin dokuzunun erkek, en yaşlı iki yetişkinin ise kadın olduğu tespit edilmiş, fakat kalan iki bireyin cinsiyeti kesin olarak saptanamamıştır.

 

İncelenen kafataslarında hasarın en çok kafatasının sol tarafta meydana geldiği görülmüştür. Kafa yaralanma­ları yanı sıra, çok sayıda ölüm anında kırılmış kemikler de tespit edilmiştir.

 

Kafa yaralanmalarına dönemin iki ti­pik taş silahı sebep olmuştur. Bunlara ek olarak ok yaralanmaları da vardır. Kalıntılar arasında genç kadın izine rastlanmamış olması araştırmacılara kadınların esir olarak alınmış olabi­leceğini düşündürmüştür. Ergenlerin ise kaçmayı başarmış olabilecekleri, bu nedenle kalıntılar arasında bulun­madıkları düşünülmektedir. Özellikle bacakların hedef alınması bu kişilere işkence yapılmış olabileceği ihtimalini akıllara getirmektedir. Bu tür vakaların rastlandığı başka yerleşmeler de bulunmaktadır. Bacakların hedef alınması bu kişilerin kaçmasının engellenmesinin amaçlandığını göstermektedir.