GÖBEKLİ TEPE´DE YENİ GELİŞMELER

Göbekli Tepe kazılarında gün ışığına çıkan buluntular, 12 binyıl öncesine ışık tutmaya devam ediyor. Şanlıurfa’da kurulan ve bölgenin gelişimine, bilinirliğinin artırmasına yönelik çalışmalar yapan Akyürek Holding, Göbekli Tepe kazılarının ana sponsorları arasında yer alıyor.

Arkeoloji ve tarih dünyasında yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor!

 

Çanak Çömlek Öncesi Neolitik Göbekli Tepe kutsal alanında 2012 – 2013 kazı sezonlarında yürütülen araştırmaların odak noktası, A-D Yapıları için kalıcı bir korunak inşası için hazırlık çalışmaları olmuştur. Daha önceden inşa edilmiş, hazırlık niteliğindeki ahşap korunak, bu alandaki mimari öğelerin acil korunma ihtiyacına karşılık vermekle birlikte, gelecek yıl yapılması tasarlanan kalıcı korunağın inşasında platform görevi görecektir. Bir başka benzer korunak yapısı, 2011 yılında yeni kazı alanları açılan Göbekli Tepe’nin kuzeybatı çöküntüsünde gerçekleştirilecektir. 2013 kazı sezonunda bu alanda yürütülen çalışmalar, bu yapının inşası için yapılan hazırlıklar ile MÖ 10. binyıl tarihli, T biçimli dikilitaşlardan oluşan, ünlü anıtsal taş çemberlerinden biri olan H Yapısı hakkında daha kapsamlı bilgi edinme üzerine yoğunlaşmıştır. Bu yapıyı çevreleyen dikilitaşlardan dördü ile merkez dikilitaşlardan biri 2011 yılında keşfedilmişti. Merkez dikilitaş ortaya çıkarıldığında, C Yapısı’ndaki duruma benzer şekilde, antik dönemde zaten devrilmiş ve kırılmış olduğu anlaşılmıştır. 2013 sonbahar sezonunda, yapının dairesel taş duvarı K10-24 alanlarında kazılmıştır. Bu alanın kuzey kesitinde, merkez dikilitaşların yerini saptamak ve hasar vermek amaçlı kazılan geniş çukur açıkça görülmektedir. Bu bağlamda yeni keşfedilen büyük parça, dikilitaşlardan ikincisine ait olmalıdır.

Merkezdeki dikilitaş çiftini çevreleyen çemberde yer alan P57 numaralı dikilitaşın ön yüzünde, antitetik iki yılan ve aralarında yer alan yuvarlak bir nesneden oluşan yeni bir kabartma keşfedilmiştir. P55 numaralı dikilitaşın şimdiye kadar kazılan kısmında kabartmaya rastlanmamıştır. H Yapısı’nın kullanım ömrü tükendikten sonraki aşamada gerçekleşen bozulmalar, P55 ile P57 arasında yer alan dikilitaş üzerinde bulunan bir mil parçasından anlaşılmaktadır. Ayrıca, yüksek derecede bozulma gösteren duvar, ana kazı alanındaki diğer yapılar benzer şekilde, niş ve bank öğelerine ait izler taşımaktadır. Etrafa dağılmış durumda bulunan, kireçtaşından yapılma büyük parçalar bu öğelerle ilişkili olabilir ve burada tarihöncesi dönemde meydana gelen yıkıma ışık tutabilir.

Georadar ölçümleri sırasında bir başka alanla üst üste gelmiş olma ihtimali bulunan belirsiz bir alana, H Tapınağı’nın güney kısmında yer alan daha büyük bir yapıya rastlanmıştır. Kazıda H Yapısı’nın çember duvarına paralel bir şekilde uzanan bir duvarın küçük bir kısmı ortaya çıkarılmıştır. Bu duvarların arasında merdivene benzer bir yapıya rastlanmıştır. Bu ve bitişiğindeki alanlarda yapılacak yeni çalışmalar yapının daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Prof. Dr. Klaus Schmidt başkanlığında 20 yıldır devam eden Göbekli Tepe kazılarında gün ışığına çıkan buluntular, 12 binyıl öncesine ışık tutmaya devam ediyor. Şanlıurfa’da kurulan ve bölgenin gelişimine, bilinirliğinin artırmasına yönelik çalışmalar yapan Akyürek Holding, Göbekli Tepe kazılarının ana sponsorları arasında yer alıyor. Holding, 10 yıllık sponsorluk süreci kapsamında, Göbekli Tepe’nin ülke çapında ve global bilinirliğinin artırılmasından kazı alanında barınma ve depolama ünitelerinin kurulmasına, ören yeri içerisinde ulaşımın sağlanmasından bölgedeki yerel halkı kalkındırmaya yönelik sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok alanda destek veriyor.