HASANKEYF EUROPA NOSTRA LİSTESİNDE

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı ile Hasankeyf Matters Grubu’nun girişimleriyle Ağustos 2015’te yapılan başvuru sonucunda, Hasankeyf Europa Nostra’nın Büyük Tehlike Altındaki 7 Kültür Varlığı listesine eklendi.

 

Yapımına devam edilen Ilısu Hidroelektrik Santrali tamamlandığında baraj suları altında kalacak olan ve bu nedenle hem yerleşim alanları hem de tarihi değeri büyük somut kültür varlıkla­rının çevredeki başka bir ala­na taşınması işlerinin devam ettiği Hasankeyf antik kenti, daha önce 2013 yılında yine Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı ile Hasankeyf Matters Grubu tarafından Europa Nostra’nın Büyük Tehlike Altındaki 7 Kültür Varlığı lis­tesine önerilmiş fakat o sene son 14 eserden biri olarak belirlenmişti. 2016 yılında yeniden yapılan başvuru sonucunda, bölgede devam eden çalışmalar ve Hasankeyf antik kentini bütüncül olarak yerinde yaşatılması yönünde pek çok çabaya rağmen bir ilerleme gözlenmemesinin de etkisiyle, Europa Nostra, Hasankeyf’i 2016 yılının lis­tesine dahil etme kararı aldı.

 

Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü tarafından Hasankeyf’in de dahil edildiği 2016 yılının Büyük Tehlike Altındaki 7 Kültür Varlığı listesi, Europa Nostra’nın Avrupa’daki üyelerinden ve ilişkili kuru­luşlarının tarih, mimarlık, koruma, arkeoloji gibi alan­ları temsil eden üyelerinden oluşan çokdisiplinli bir kurul tarafından belirlenmiştir. Söz konusu listede Hasankeyf’in yanı sıra, Ermenistan’daki Ererouyk arkeolojik sit alanı ve Ani Pemza köyü, Estonya Tallinn’deki Patarei Deniz Kalesi, Finlandiya’daki Hel­kinski-Malmi Havalimanı, Fransa Dieppe’deki Colbert Swing Köprüsü, Yunanistan Sakız’daki Kampos ve İspan­ya Extremadura’daki Padua San Antonio Manastırı da yer almıştır. On iki bin yıllık Hasankeyf ve çevresinin, sahip olduğu kültür varlık­larıyla birlikte koruma altına alınabilmesi konusunda acil tedbirlerin ortaya konması ve bölgenin kalkınmasına yarar sağlayacak bir stratejik plan dahilinde yeniden ele alınması amacıyla yapılan başvuru bağlamında, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı ve Hasankeyf Matters Grubu ilgili paydaşları bir araya getirme ve diyalogu geliştirme yolunda çalışmala­rını sürdürmektedir.

 

 

Fotoğraflar: Hasankeyf Matters