HİTİT YOLU: DOĞANIN İÇİNDEN TARİHE YOLCULUK

Değişen sadece zaman değil, zamanı yaşama biçimleri de farklılaşıyor günümüzde. Ekonomik sıkıntılardan ve stresten bunalan insanlar, büyük kentlerden ve kalabalık sahil turizm merkezlerinden kaçarak alternatif turizm olanaklarına ve doğaya yöneliyorlar artık. Yıllardır belleklere kazınan “3S” (Deniz-güneş-kum/sea-sun-sand) turizm anlayışı; “3E” (Eğitim-eğlence-heyecan/ education-entertainment-excitement) olarak tanımlanan öğrenmeye, dinlenmeye ve eğlenmeye dayalı turizme doğru eviriliyor.

 

Bu anlamda doğada yapılan turizm faaliyetlerini kapsayan eko turizm kavramı, son yılların yükselen değeri olarak karşımıza çıkıyor. Eko turizmin en önemli iki unsuru, çevre ve kültür değerlerinin sürdürülebilirliğini garanti altına almak ve yerel halka maddi yarar sağlamaktır. Böylece bir yandan hayatı kolaylaştırma ve teknoloji adına yok etmeye başladığımız yeryüzünde doğal kaynakların sürdürülebilirliğini güvence altına alırken, diğer yandan da yerel halkın ekonomik kalkınmasına destek olunabiliyor. 

 

Günümüz sürdürülebilir eko turizm anlayışının en güzel örneği son yıllarda bütün dünya ülkelerinde artan ve giderek önem kazanan tematik kültür ve doğa yürüyüş yolları. Söz konusu bu rotalar, kültürel bir tema üzerine kurgulanmış veya tarihte belirli bir amaç adına kullanılmış eski yolların turizme kazandırılması anlayışla ortaya çıkmış. Böylelikle antik şehirleri, anıtsal kalıntıları, farklı mimari stilleri, olağanüstü manzaraları, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yaban yaşamını keşfedebiliyorsunuz.

 

Gezmek olgusunun en etkin biçemi yürümektir. Yürüyerek bütün içindeki ayrıntıların farkına varır, sade ve yavaş bir etkinlikle her şeyi keşfedebilirsiniz. Günümüzde artık ‘Tematik Kültür Yolu’ rotalarıyla farklı bölgelerdeki kültürleri ve gizemli tarihi mekanları ziyaret etmek çok kolay. Üzerinde yaşadığımız uygarlıklar beşiği Anadolu coğrafyasında bugün Likya Yolu, Karia Yolu, Hitit Yolu, Frig Yolu, Leleg Yolu, Efes-Milas Yolu gibi Tematik Kültür Yolu kıvamında hazırlanmış rotaları yürüyebilir ve gizemli Anadolu tarihine tanıklık edebilirsiniz.

 

Söz konusu tematik kültür yollarından biri olan Hitit Yolu, İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan önemli geçit noktasında bir köprü vazifesi gören Çorum ilinde yer alıyor. Özgün coğrafi yapısı ve iklim şartlarıyla her mevsimi kendi tadında yaşayan Çorum, sınırları içerisinde dünyanın en büyük uygarlıklarından biri olan Hititlere ev sahipliği yapıyor. 

 

Yazı: Ersin DEMİREL

 

Yazıının Tamamına Aktüel Arkeoloji Dergisinin 72. Sayısından Ulaşabilirsiniz!