IRKLAR ARASI İLK SAVAŞ

Sudan’ın kuzeyinde Nil Nehri’nin doğu yakasındaki bir mezarlıkta bulunan iskeletler, bilinen en eski geniş çaplı silahlı çatışmanın kurbanlarını gösteriyor olabilir.

Büyük Sahra’nın sınırında 13 binyıl önce ger­çekleşmiş olduğu bilinen en eski ırk savaşının kalıntıları inceleniyor. 1960’da Aswan Barajı inşaatı için yapılan kurtarma kazıları sırasında keş­fedilen Jebel Sahaba mezarlığında; kadın, erkek ve çocuktan en az 61 kişinin iskeletine rastlanmıştı. Bor­deaux Üniversitesinden antropologların ve British Museum ekibinin ortaklaşa yaptığı araştırmalar, bu iskeletlerin en az yüzde 45’inin bir saldırının kurba­nı olduklarını ortaya çıkardı. Kemikler ve çevredeki toprakta karışmış olan çakmak taşı ok uçları üzerine yapılan incelemelerde, daha önce fark edilmeyen izler keşfedildi.

 

Araştırmaların ortaya çıkardığı verilerek dayanılarak, Jebel Sahaba’daki saldırıların aylar veya yıllara yayıldı­ğı, mezarlıkta bulunan bu bireylerin çoğunun düşman okçuları tarafından öldürüldüğü ve sonrasında kendi insanları tarafından gömüldüğü düşünülüyor.

 

Olayın meydana geldiği dönemde doğal kaynaklar için bir yarış vardı. Bu dönemde ciddi iklim değişimi gerçekleşmiş ve su kaynakları özellikle yaz dönemin­de kurumuştu. Böylece hayvanlarla birlikte insanlar da zorunlu olarak tüm yıl suyun olduğu Nil havzası­na yöneldi. Sınırlı kaynaklara sahip olmak için reka­bet eden insanlar birbirleriyle çarpıştı. Bu arkeolojik alan da bunun ilk örneklerinden biri. Bireylerin etnik kökenleri üzerine yapılan bir çalışma, bu kişilerin Sahra kökenli toplumun parçası olduklarını açığa çı­karttı. Ancak katillerin kimliğini belirlemek zor. Onla­rın tamamen farklı bir ırk, etnik grup - Kuzey Afrika, Levant veya Akdeniz havzasında yaşayan Avrupalılar - oldukları düşünülüyor. Kuzey Sudan bu iki grubun iç içe geçtiği tampon bölge denebilecek bir bölge.

 

Son araştırmalar, cinsiyetinden geçirdiği hastalıklara, beslenmesinden ölüm yaşına kadar bu kurbanlar hak­kında daha birçok bilgi edinmeye odaklanmıştır.