MARDİN MÜZESİ

Mardin Müze Binası 1895 yılındaAntakya Patriği IgnatiosBehnam Banni tarafından‘Süryani Katolik Patrikhanesi’olarak yaptırılmıştır. Binayı Süryani KatolikVakfından satın alan Kültür Bakanlığı, restoreederek 2000 yılında ‘Mardin Müzesi’ olarakhizmete açmıştır. Bina, güneye (ovaya) bakanU planlı ve 3 katlı yapısı ile geleneksel ‘Mardinevi’ mimarisinin tüm karakteristik özeliklerinibarındırır. Müze binasının giriş katındaki avluda;mezar taşlarını, kitabeleri, değirmen taşlarını,kabartmaları, sütun başlıklarını, AssurlardanOsmanlı Dönemine kadar çeşitli uygarlıklaraait eserleri açık alan teşhirinde görebilmekmümkündür. Orta kattaki açık alanda ise Assurve Roma dönemlerine tarihlenen heykelve kabartmaların yanı sıra çeşitli mozaiklerbulunmaktadır. Bu alanda geçici sergiler düzenlenmektedir.Kapalı mekânda yoğun olaraketnografik eserler sergilenmektedir. Yakıngeçmişe kadar kullanım görmüş olan süs ve eveşyaları, çeşitli silahlar, gümüş telkari takılar vemobilyalara ait örnekler mevcuttur. Müzenin üçüncü katı iki adet kapalı sergisalonundan oluşur. Doğuda bulunan ArkeolojikEserler Salonunda, Roma ve Selçukludönemlerine ait çok sayıda çanak çömlek, ziyneteşyası, tıbbi aletler ve kandiller yer alır. Busalonun en dikkat çeken vitrinlerinden biri deKızıltepe Sürekli köyündeki kurtarma kazısındaele geçen Sürekli Definesinin sergilendiğikısımdır. Definede 9. - 14. yüzyıllar arası Eyyübiler,Bizanslılar, Zengiler, İlhanlılar Cezayirlilergibi birçok medeniyete ait altın ve gümüşeserler bulunur. Batıdaki Arkeolojik Eserler Salonunda,Mardin bölgesinde MÖ 15 bin ile başlayan insanlıköyküsüne tanıklık eden Paleolitik, Kalkolotikve Neolotik dönemlere ait eserler ileNusaybin ilçesinde bulunan ... "Bu yazının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi, Mart-Nisan sayısında yer almaktadır."