Medler, Persler, Lidyalılar

BEN KYROS, DÜNYANIN KRALI

“Dünyanın kralı, büyük kral, güçlü kral, Babil’in kralı, Sümer ve Akkadkralı, dünyanın dört bir yanının kralı, ben Kyros, büyük kral, Anša’nın kralıKambyses’in oğlu, büyük kral, Anša’nın kralı Kyros’un torunu, büyük kral,Anša’nın kralı Teispes’in soyundan, hüküm sürmesini Bel [Marduk] veNebo’nun istediği kral hanedanlığının olumsuz tohumu…” Babil kaynaklarında Anša’nın kralıKuraš; Ku-ra-aš; Perslerin Kūrašve Kūrauš şeklinde adlandırdıklarıBüyük II. Kyros’un soyu, Kyrossilindirinden öğrenildiği kadarıyla Teispes’ten(MÖ yaklaşık 650 - MÖ 620) başlayarak üçkuşak boyunca Pers hanedanlığına egemenolmuş otokton krallara dayanmaktaydı. Hellenkaynaklarına göre, Eski Persçede “güneş”anlamına gelen Kyros, soyu Perseus’a dayananPers kralı Kambyses’in oğluydu. ŞamlıNikolaos tarih anlatısında Kyros’un babasınınadını Atradates; annesini ise Argoste olarakzikreder. Herodotos, Ksenophon ve ScholiaPlaton’a göre; annesi MÖ 28 Mayıs 585 yılındaLidyalılar ve Medler arasında yapılan evlilikantlaşması uyarınca... Bu yazının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin Ocak-Şubat sayısında.