ODUNPAZARI

Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi, Anadolu’da tamamen Türkler tarafından kurulmuş önemli kentlerindendir. Geleneksel Türk mimarisinin en iyi örnekleri ve tüm dokunun korunduğu geleneksel Türk mahalle yapısıyla bir açık hava müzesi olan Odunpazarı bir kent atölyesidir.

 

Bölge

Eskişehir İli

Odunpazarı İlçesi

Kategori

Kültürel Miras

Arkeolojik Yerleşme

Selçuk, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti

Kalıntılar

Kurşunlu Camii Yapısı, Alaaddin Camii, Hacı Hasan Camii, konaklar, tarihi evler, hanikâh, semahane, misafirhane ve imaret, aşevi, kervansaray ve Osmanlı medresesi

Kabul tarihi

13.04.2012

 

Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi, Anadolu’da tamamen Türkler tarafından kurulmuş önemli kentlerindendir. Geleneksel Türk mimarisinin en iyi örnekleri ve tüm dokunun korunduğu geleneksel Türk mahalle yapısıyla bir açık hava müzesi olan Odunpazarı bir kent atölyesidir.

Sufi tarikatlarının en büyüğü ve en ünlüsü olarak bilinen Mevlevilik kentte dört asır yaşamıştır. Mevleviliğin geleneksel yaşam dokusunun bölge ve kentteki demografik ve kentsel gelişim üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu nedenle, kent Mevleviliğin eşsiz dokularıyla biçimlenmiştir. Bu dokunun izleri, geleneksel yaşamın sürdürüldüğü Kurşunlu Camii’nde hala görülmektedir.

Alan, iç ve dış mekânsal düzenlemeleri, yapısal elemanları, iç tasarım eşyaları ve doğayla uyumlu sokak yapısı, geleneksel Türk evinin eşsiz örnekleriyle Selçuk ve Osmanlı dönemine ait dinsel mimarinin el değmemiş eserlerini sunar.

Odunpazarı evlerinde kullanılan materyal, teknik ve işçilik günümüzde artık kullanılmayan bir teknolojinin bileşenleridir.

Bölgesel, coğrafi ve iklimsel çeşitliliğin yanı sıra alan, dini yaşantı ve geleneklerle şekillenmiş bir kentin nasıl bir dokusu olduğunu gözler önüne serer. “Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi”nin kentsel dokusu, dört asır boyunca Mevleviliğe ev sahipliği yapmış “Kurşunlu Camii” etrafında gelişmiştir. Merkezde yer alan cami ile birlikte güneydoğuda hanikâh (derviş konağı),güneyde semahane (sema- bir çeşit Mevlevi ritüel alanı), güneybatıda misafirhane ve imaret, batıda aşevi, kuzeybatıda kervansaray ve doğuda Osmanlı medresesiyle Kurşunlu Camii döneminin önde gelen eğitim komplekslerinden biridir.