ÖZEL DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜZESİ

Kütahya’da Seyitömer Linyit İşletmesi Müessese Müdürlüğü (SLİ) rezerv sahasında, eski Seyitömer kasabasının bulunduğu alan içerisinde yer alan Seyitömer Höyüğü, Erken ve Orta Tunç Çağı, Akhaemenid Döneminin yanı sıra Hellenistik ve Roma dönemlerine ait kültür tabakalarını barındırıyor.

Kütahya’da Seyitömer Linyit İşletmesi Müessese Müdürlüğü (SLİ) rezerv sahasında, eski Seyitömer kasabasının bulunduğu alan içerisinde yer alan Seyitömer Höyüğü, Erken ve Orta Tunç Çağı, Akhaemenid Döneminin yanı sıra Hellenistik ve Roma dönemlerine ait kültür tabakalarını barındırıyor. 2006 yılından bu yana sürdürülen Seyitömer Höyük kazılarında ortaya çıkarılan eserlerin sergilendiği Özel Dumlupınar Üniversitesi Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izin ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu-Seyitömer Linyitleri Müessesinin tefrişi ile Şubat ayında teşhire açıldı. Müzede 1381 adet eser yer alıyor. Pişmiş toprak eserler: çanak-çömlekler, seramik kalıpları, figürinler, idoller, fırçalar, ağırşak ve ağırlıklar; metal eserler: mızrak uçları, ok uçları, hançerler, iğneler, keskiler, çeşitli tarım aletleri; kemik eserler: bızlar, iğneler, ağırşaklar; taş eserler: baltalar, bileği taşları, perdah taşları, ağırşaklar ve diğer yüzlerce buluntu müze vitrinlerini süslerken, bazı küçük buluntuların arazideki durumları ve restorasyon sonrası çekilmiş fotoğraflarından oluşan posterler, hem müze duvarlarının hem de teşhirin görsel açıdan zenginleşmesini sağlıyor. Seyitömer Höyüğü’nde 2008 yılında ortaya çıkarılan iki odadan oluşan bir mekân, Orta Tunç Çağı tabakasının bir deprem sonucu yanarak sona erdiğini göstermişti. Bu mekânın bir odasının çeşitli yerlerinde enkaz altında kaldıkları anlaşılan dokuz kişiden dördünün iskeletinin canlandırılması ve Orta Tunç Çağına ait bir mekânın imitasyonu da müzeye ziyarete gelecek olan meraklıları bekliyor. Mimari unsurlar dışında müzede, Orta Tunç Çağı ve Erken Tunç Çağına ait mekânların, rekonstrüksiyonuna dair öneri teşkil edebilecek nitelikte birer maketi de yer alıyor. Anadolu’nun en değerli höyüklerinden biri olan, önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalarla da adını çokça duyuracağı düşünülen Seyitömer Höyüğü’nün önemi, kurulan müze ile birlikte daha da arttı. Seyitömer Höyüğü buluntularının sergilendiği Özel Dumlupınar Üniversitesi Müzesi, bilimsel çevrelerin yanı sıra tüm ziyaretçilere açık. Prof. Dr. A. Nejat BİLGEN Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü