PERSEPOLİS

Darius’un Sarayı

“Kral Darius der ki: Bunlar, Ahura Mazda’nın buyruğu ilePersia dışında ele geçirdiğim ülkeler; onları ben yönettim;onlar bana armağanlarını getirdiler; ne söylediysem yaptılar” Akhamenid hanedanlığının ilk kenti, Büyük Kyros’un (MÖ 550-530)saraylarını inşa ettiği ve ölünce gömüldüğü yer olan Kuzey Fars’takiPasargad olsa da, Persepolis Kralların Kralının hanedanlığı için hem antikdönemdeki önemli rolü ile hem de I. Darius ve onun halefl eri tarafındaninşa edilen ve bugün halen ayakta duran yapıların niteliği ve niceliği ile ensembolik kenti temsil eder.

Persepolis Fars’ın merkezinde (Güneyİran) geniş verimli bir düzlükte,günümüzdeki Shiraz kentinin kuzeyine30 kilometre ve Pasargad’ıngüneyine 80 kilometre uzaklıkta yer alır. Avrupadillerinde Yunanca isminin kullanıldığıkent, antik dönemde Persler tarafından Parsaolarak adlandırılırdı ve günümüzdeki İranlılar,İran mitolojik kralı Jamshid’in tahtına ithafenTakht-e Jamshid olarak tanımlar. Persepolishiçbir zaman, Babil, Susa ve Ekbatana’dangeniş imparatorluğu yöneten Kralların Kralı... Bu yazının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin Ocak-Şubat sayısında.