PLATEA SAVAŞI

Salamis´teki yenilginin ardından I. Kserkses, Babil’de de büyük bir ayaklanmanın patlak verdiğini duymuştur.

Bu sebeple Anadolu’ya geçme kararı almış, ordusunun bir kısmı ile çekilirken, seçkin piyade ve süvari unsurlarından oluşan bir orduyu, Yunanistan’ın fethine devam etmesi için General Mardonius komutasında bırakmıştır. Bunun üzerine Mardonius, Attika'dan çekilerek kışı Kuzey Yunanistan’daki Teselya'da geçirmiştir. Bu sayede Atinalılar yağmalanmış, ateşe verilmiş kentlerine geri dönmüşlerdir. 

 

Yazı: Eren Karakoç

 

Yazının tamamına Aktüel Arkeoloji Dergisi 61. sayısından ulaşabilir, okuyabilirsiniz.