SAYI 04

AKTUELARKEOLOJİ 4. SAYISI İLE Dördüncü sayısını 2008’in Ocak ayında çıkaran AKTÜEL ARKEOLOJİ Dergisi, Anadolu tarihinin dünya tarihine hiç durmadan sunduğu yenilikleri okuyucusuna aktarmaya devam ediyor. Arkeolojik olarak yaşadığımız coğrafyanın uygarlık tarihine katkıları hem daha önce bildiklerimizi değiştirirken hem de Anadolu’yu anlamanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. En son Denizli’de bulunan Home Erectus fosili, Çatalhöyük’ten daha eski ve görkemli bir tarihi olan Göbekli Tepe ve dünyanın bilinen en eski barajını bize veren Alacahöyük gibi yerleşimlerin bilgilerini okuyucusuna aktarmak ise Aktüel Arkeolojinin üzerinde en çok durduğu çalışma alanı olarak görünmekte. Aktüel Arkeoloji’nin yeni sayısı olan dördüncü sayısında Geçmiş ve Gelecek teması ile yok edilen tarihi alanlar, kalıntılar ve kültür varlıklarının korunması ve geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarılmasının üzerinde duruyor. Dergi özellikle göz yumamadıklarımız başlığı ile verdiği bölümde hem Uygarlık Tarihi hem de Anadolu Tarihi acısından son derece önemli olan höyüklerin tahribatını tüm çıplaklığı ile gösteriyor. Dergi, bunların yanı sıra, Anadolu’da arkeolojinin kurucularına özel bir ilgi göstererek “Ustalara Saygı” başlığı altında hayatta olan ilk arkeologlarımızın hayatını tarihi bir belge niteliğinde geleceğe aktarmakta. Bu nedenle ilk söyleşi yapılan Prof Dr. Nimet Özgüç ise tam 91 yaşında büyük bir usta. Derginin yeni sayısında Anadolu’nun en eski halklarından biri olarak bilinen Leleglere ait antik bir kent Pedasa’yı Prof. Dr. Adnan Diler’in kalemi ile anlatılırken, Kilikia- Toroslar- da bir kent olan Nagidos’u ise Prof. Dr. Serra Durugönül bize anlatmakta. Her sayısında mitolojiye de yer veren derginin bu sayısında kader tanrıçaları Moiralar anlatılırken, Sualtı arkeolojisi ile Anadolu kıyılarının önemi anlatılırken birçok ilginç konuya da yer veriliyor. Son olarak dergi, Allianoi – Hasankeyf ve Zeugma kentlerinin su altında kalmasını anlatan ulusal bir fotoğraf yarışmasının da tanıtımını üstlenerek sualtına bırakılan antik kalıntılara da destek veriyor.