SAYI 10

10. sayısında hem Anadolu’dan hem de yurtdışından birçok güncel arkeoloji haberlerini veren Aktüel Arkeoloji Dergisi, yeni sayısında özellikle Almanya’da bulunan dünyanın en erken çekirdek ailesi ile önümüzdeki dönemlerde de çok ilgi uyandıracağa benzeyen çok yeni bir haberi sunuyor. Oktay Belli’nin son dönemlerde bulup belgelediği Anadolu’nun en Eski Sürek Avı Sahnesi, Anadolu’da arkeolojik kalıntıların hala çok bakir olduğunu ve gün yüzüne çıkmayı beklediklerini gösterirken, Atlas Dergisi’nin editörlerinden Necmi Karul’un Bursa Aktopraklık’taki Tarih Öncesinin İlk Tarımcıları, Batı Anadolu’nun da tarihsel süreci yaşadığını göstermesi açısından çok güzel örnekler olarak ortaya çıkıyorlar. Emel Oybak’ın Arkeobotanik üzerine çalışmalarının dergimizdeki ilk örneği Buğdayın On Binyıllık Öyküsü ile birlikte Güneybatı Anadolu’nun Görkemli Kenti Kibyra ile Ali Ekinci Burdur’un sarp dağlarındaki antik kentin doğa ile bütünleşen muhteşem halini anlatıyor. Derginin son en önemli yazılarından biri olan Teklik içinde Çiftlik ile Gül Işın Anadolu’da erkek ve kadın üzerine kafanızı biraz karıştırabilir.  Son olarak Aktüel Arkeoloji Dergisi’nin önemli projelerinden biri olan I. Ulusal “Çizgilerde Anadolu” karikatür yarışmasına gösterilen ilgi ve katılım beklentilerin çok üzerinde gerçekleşiyor. Dergiye ulaşan yüzlerce karikatür tam olarak bir yaratıcılığın simgesi… Yurtdışından da katılımı sağlamak, yoğun ek süre talepleri ve gelen postaların bazılarının yıpranmış olması gibi nedenlerle son katılım 16 Mayıs 2009 tarihine kadar uzatıldı.