Seramik Araştırmaları Dergisine Son Makale Gönderimi 30 Ekim 2020

 

Seramik Araştırmaları Dergisi’nin [SRMKA] ilk sayısı 2019 yılında yayınlanmıştır. Dergi, her Aralık ayında yılda bir sayı olarak yayımlanan, Açık Erişim Sistemi’nde uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi ilk sayının ardından ASOS, EuroPub, CiteFactor ve Journal Factor tarafından taranmaya başlanmıştır. Dergi, Neolitik Dönem’den, Osmanlı Dönemi sonuna kadar ithal ya da yerel üretim seramikleri ve bu seramikler ile ilgili arkeolojik, arkeometrik, etnoarkeolojik vb. çalışmaları kapsamaktadır.

 

 

Seramik Araştırmaları Dergisi [SRMKA) ikinci sayısı için hazırlıklar başlamıştır. Makaleler için son gönderim zamanı 30 Ekim 2020 olarak belirlenmiş olup, makalenizi https://dergipark.org.tr/tr/pub/srmka adresi üzerinden gönderebilirsiniz.

İletişim Adresleri: http://dergipark.org.tr/tr/pub/srmka  

facebook için  İnstagram için