SURİYE´NİN KÜLTÜREL MİRASINI KORUMAK İÇİN TOPLANDILAR

(52. Sayı - IŞİD - Palmira - Hatra - Nimrud)

Uzmanlar, Suriye’nin kültürel miras alanlarına verilen hasarı incelemek ve kültürel mirasa yönelik acil koruma önlemleri almak amacıyla bir araya geldi.

Suriye’nin Kültürel Mirasını Korumak İçin Toplanıyorlar Suriye ve dünyanın çeşitli yerlerinden uzmanlar, Suriye’nin kültürel miras alanlarına verilen hasarı incelemek ve acil koruma önlemleri almak için öncelikleri belirleyip bir yöntem geliştirmek amacıyla bir araya geldi. UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) ve Almanya Dışişleri Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği konferans, Berlin’de 2-4 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi. Bir hafta öncesinde, 27 Nisan 2016 tarihinde Viyana’da benzer bir konferans daha düzenlenmişti.

 

Konferansa katılanlar arasında önde gelen arkeologlar, antropologlar, mimari koruma uzmanları, mimarlar, şehir plancıları, Suriye Eski Eserler Müdürlüğü temsilcileri ve Suriye’de çalışan uzmanlar yer alıyordu.

 

Buluşma hasar tespiti ve kültürel miras uzmanlarının güncel faaliyetlerinin tartışıldığı çok sayıda yuvarlak masa tartışmasına sahne olurken, tematik oturumlar yerel toplumların rolü, belgeleme, arşivler, kapasite geliştirme ve koruma planları üzerine yoğunlaştı. Bu konular üzerine pratik çözüm önerileri sunuldu. Kültürel mirasın yağmalanması ve kaçakçılık sorunlarına da değinildi. Kırmızı Liste’ye eklenmek üzere Suriye’de yağmalanan objelerin kapsamlı listesi istendi ve tüm devletler Suriye’den tarihi eser ticareti yapılmasını yasaklayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin resmi kararını uygulamaya çağırıldı. Ayrıca  kültürel mirasın büyük fon programlarına ve savaş sonrası yenilenme planlarına dâhil edilmesi gerektiği belirtildi.

 

Suriyeli gençlerin miraslarının gelecekteki onarım sürecine dâhil olmaları gerektiği, gençlerin tecrübeli uzmanlarla bir araya getirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca Suriye Eski Eserler Müdürlüğünün, sivil toplum örgütlerinin ve toplumun, özellikle hayatını riske atan Suriyelilerini, mühim rolü konuşuldu.

 

Bu konferans, UNESCO’nun 2014 yılında konuyla ilgili düzenlediği ilk konferansta geliştirdiği Suriye Kültür Mirasının Acil Korunması için Faaliyet Planı’nı güncelleme ve geliştirme imkânı sundu.