YUNAN PERS SAVAŞLARI

Antik Dünyanın en etkileyici iki kavmi olan Yunan ve Perslerin yaptıkları savaşlar, hem içinde bulundukları çağda, hem de sonraki çağlardan günümüze ulaşan uzun bir süreç içerisinde etkisini sürdürmüştür. Bu iki kavmin yolları ilk olarak, Pers kralı ve imparatorluğun kurucusu Büyük Kyros’un (MÖ 553-530) zamanında kesişmiştir.

Büyük topraklara sahip Med İmparatorluğu’nun bir tebaası iken, akıllı bir ayaklanma ile bu devlete hakim olan Kyros, hemen sonrasında hızlı atılımlarla ülkesini kurumsallaştırıp kalkındırmıştır. Seçkin Perslerden  oluşan ünlü ölümsüzler (Amrtaka) birliği ile Kyros, Anadolu, Mezopotamya ve Orta Asya topraklarında büyük fetihler gerçekleştirmiştir. Perslerin Yunanlarla karşılaşmaları ise Anadolu topraklarında olmuştur.

 

MÖ 546’da Perslerle Lidyalılar, Kızılırmak Nehri civarında karşılaşmışlar, ancak savaş sonuçsuz kalmıştır. Bunun üzerine çekilen Lidya ordusunu takip eden Pers ordusu, Lidya Başkenti Sardes’te Kral Kroisos ve ordusunu bozguna uğratmış ve topraklarına hakim olmuştur. Bundan sonraki birkaç yıllık süreçte Batı Anadolu’daki Yunan şehirlerinin bir kısmı zorlama ile bir kısmı ise ikna yolu ile Pers hakimiyetini kabul etmiştir. Antik Dünya’yı etkileyen Yunan-Pers savaşlarının tohumları da, bu dönemde atılmıştır.

 

Yazı: Eren KARAKOÇ

 

Yazının tamamına Aktüel Arkeoloji Dergisi 61. sayısından ulaşabilir, okuyabilirsiniz.