11 BIN YIL ÖNCE LIKYA

Muğla’nın Fethiye İlçesinde yeralan tlos Antik Kenti’nde yürütülenarkeolojik kazı çalışmalarıLikya Bölgesi’nin tarihiniyeniden yazıyor. Bugüne kadar tartışma konusu olarakgüncelliğini koruyan Kıyı Likya Bölgesi’ndekiprehistorik çağ yerleşim alanlarının varlığı artıkaydınlanıyor. tlos kent merkezi, GirmelerMağara/Höyük yerleşimi ve tavabaşı Mağarasıbuluntuları, bu bölgenin yerleşik hayata geçenilk insanlarının tarihini günümüzden 11 binyıl öncesine götürüyor. Arkeoloji ve tarih dünyasıiçin çığır açan bu keşif, son araştırmalarlada destekleniyor. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Girmeler Mağarası önündeki höyüğün günümüzeulaşan kalıntılarında prehistorik çağlaraait 3 farklı kültür katmanı olduğu kesinlikkazandı. En altta yer alan kültür katmanındaseramik buluntular yerine sadece obsidyen veçakmaktaşı keski aletleri ile gündelik yaşamdakullanılan havan-ezgi taşı gibi malzemeler elegeçti. Dolayısıyla da bu kültür ... "Bu yazının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi, Mart-Nisan sayısında yer almaktadır."