ALALAKH KAZILARININ 15. YILI

Koç Üniversitesi desteği ve Koç Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Aslıhan Yener’in başkanlığında yürütülen Alalakh (Tell Atchana) kenti kazılarının 15. yılı Hatay Arkeoloji Müzesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

“Alalakh Kazılarının 15. Yılı” kutlama programı, uluslararası alanda birçok arkeoloji uzmanının katılımıyla gerçekleşerek, insanlığın tarihine ışık tutan onlarca eserin ortaya çıkarılma süreci katılımcılarla paylaşıldı. İki gün süren etkinlik kapsamında çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aktarılarak, son gün programa katılan tüm davetliler kazı alanını gezme imkanına sahip oldular. Atchana Höyük, antik Alalakh kenti, Hatay sınırları içinde günümüz Antakya’sı yakınlarındaki Amik Ovası’nda Asi Nehri’nin kenarında yer alır. 22 hektarlık bir alanı kaplayan höyük, bölgedeki en büyük Orta ve Geç Tunç Çağı (MÖ 2000-1300) yerleşimi olup MÖ 2. binyılda bölgedeki Mukiş Krallığı’nın başkentliğini yapmıştır. Anadolu, Yakındoğu ve Doğu Akdeniz kültürleri arasındaki geçiş noktasındaki konumu itibariyle tampon bölge görevi gören yerleşimde, erken kültürel etkileşimlerin ve Tunç Çağındaki küreselleşmenin izleri ilk olarak 1930 ve 40’larda İngiliz arkeolog Sir Leonard Woolley tarafından yapılan kazılarda açığa çıkarılmış, 2000’den itibaren ise Koç Üniversitesinin kurumsal desteğiyle K. Aslıhan Yener tarafından yapılan kazılar ile yeni bilgilere ulaşılmaya devam edilmiştir.

Atchana Höyük’teki kalıntılar Antakya turizminin önemli bir parçasını oluşturur. Kazı alanından çıkarılan bu eserlerin hemen hemen hepsi Hatay Arkeoloji Müzesinde, sergilenmekte olup, IV. Tabaka bit-hilani  üsluplu saraydan ilham alınarak tasarlanan Alalakh sergi salonu da bir başka ziyaret noktasıdır. Soyut aslan heykelleri, Minos üsluplu duvar freskleri, tabletler, mühürler ve Yarim-Lim heykel başı gibi birçok eserin röprodüksiyonu yaratıcı bir üslupla müzede sergilenmektedir. Bu eserler, Tunç Çağında Alalakh’ın uluslararası kültür ve zenginliğinin en önemli kanıtlarıdı.