ANADOLU’DA SAMİ DİLLERİ

Sami dillerinin Anadolu’daki varlığı MÖ 2. binyılın başından itibaren kanıtlanmıştır.

Sami dillerinin Anadolu’daki varlığı MÖ 2. binyılın başından itibaren kanıtlanmıştır. Sami dilleri bu çağda Akatça olarak ve kil tabletler üzerindeki çivi yazısı formunda ortaya çıkmışlardır. Akatçanın, Kültepe/Kaniş’te (Kapadokya), MÖ 19. yüzyıl başlarından itibaren Kapadokya’ya kumaş ve kalay götüren ve tunç yapımında kullanılan bakır ticaretini kontrol altına almayı başarmış bir grup Assurlu tüccar (kârû) tarafından kullanıldığı doğrulanmıştır. Kısa bir süre sonra Akatça, Hitit İmparatorluğu’nda, özellikle Hattusili I’e ait pek çok Akatça ve Hititçe, iki dilli yazıtta kullanılmaya başlanmıştır. Aslına bakılırsa, MÖ 14-13. yüzyıllarda, Akatça uluslararası bir dil haline gelmiş ve Amarna Mektupları’ndan (Yukarı Mısır) ve özellikle Hitit Kralı Şuppiluliuma tarafından gönderilen 41 numaralı mektuptan da anlaşıldığı üzere, Mısır firavunu ile yürütülen ilişkilerde de kullanılmıştır.

Hitit İmparatorluğu’nun yaklaşık olarak MÖ 1180 yılındaki çöküşünün ardından, Sami dilinde yazılmış belgeler MÖ 9. yüzyıla gelindiğinde artık tamamen yok olur. Bu dönemde doğuda Geç-Assur devletlerinin kurulduğu sıralarda, hiyeroglif Luvicesinin (ya da Geç-Hititçe) yanında, Amanos’un her iki yanında, Fenikece ve Aramice dillerinin yazımında lineer bir alfabe kullanılmaktaydı.