BARCIN HÖYÜK’TE NEOLİTİK AYAK İZİ

Günümüz ölçülerine göre yaklaşık 38 numara olan Barcın Höyük ayak izleri, Marmara Bölgesi’nde yapılan Yenikapı kazılarından sonra Neolitik Döneme tarihlenen ikinci ayak izi keşfidir. Burada parmaklara kadar tüm detayların belirgin olması, ayak izlerinin ev içi mekânda keşfedilmiş olması ve tarih itibariyle erken olması bulguyu özel kılmaktadır.

Marmara Bölgesi’nin ilk çiftçilerinin temsil edildiği Bursa Barcın Höyük’te duvar ve tabanları çamur sıvalı olan evlerden oluşan küçük bir köy yerleşimi bulundu. Günümüzden yaklaşık 8 bin 500 yıl öncesine tarihlenen yerleşimde evler dışında avlular, mezarlar, yemek pişirme yerleri ve işlik alanları gün ışığına çıkartıldı.
Ele geçen bio-arkeolojik bulgular ve yapılan analizler, Barcın Höyük’te bu dönemde koyun, keçi ve sığırdan oluşan evcil hayvan sürülerinin olduğuna, tahıl ve süt ürünlerinin kullanılmaya başlandığına işaret ediyor.
 
Höyükte sürdürülen son dönem kazı çalışmaları sırasında, MÖ 6500-6400 yıllarına tarihlenen alt tabakalarda iki tarafında avlu ya da açık alan bulunan
bitişik bir ev dizini gün ışığına çıkartıldı. Höyüğün diğer tabakalarında olduğu gibi burada da dal örgü mimari tekniği ile yapılmış, yani, ahşap ve dal bir iskeletin üzerine çamur sıvanarak inşa edilmiş evler bulundu ve yapıların bir ara duvarı paylaştıkları tespit edildi. Yenilenen konutların tekrar tekrar aynı yerde yapılmış olması mekâna olan bağlılığa işaret ediyor olabilir. Bazı yapıların güneyde bulunan avlu mekânlara açılan kapı girişleri olduğu görülmekte ve yemek pişirme dâhil birçok günlük faaliyetin avlularda yer aldığı gözlemlenebilmektedir.

Rana ÖZBAL / Fokke GERRITSEN

Yazının tamamı Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin 42. sayısında...