BİRGİ- TARİHİ KASABASI

Aydınoğlu Beyliği döneminden başlayarak yaklaşık 8 asır boyunca özgünlüğünü ve bütünlüğünü koruyarak günümüze ulaşan mimari ve kültürel değerleri temsil eden bir kenttir. Özellikle Birgi Ulu Camii’nin mihrabı ve minberi Aydınoğulları Beyliği ahşap süsleme geleneğinin en iyi örneklerindendir. Böylesi bir ahşap süslemeyi bu dönemde başka bir yerde görmek çok zordur.

 

Bölge

İzmir İli

Ödemiş İlçesi

Kategori

Kültürel Miras

Arkeolojik Yerleşme

Osmanlı Dönemi

Kalıntılar

Birgi kasabası, camiler, medreseler, mezarlar, hamamlar, kervansaraylar ve localar gibi sayısı 100’ü aşkın tarihi yapı barındırır.

Kabul tarihi

13.04.2012

 

KRİTERLER

 

Yüzyıllar boyunca orijinal yapısı bozulmadan bugüne kadar korunagelmiş tarihsel ve kentsel doku, Friglerden günümüze kadar süregelen yerleşmenin mirasını taşıyan kentin nadir özelliklerinden biridir.

 

Aydınoğlu Beyliği döneminden başlayarak yaklaşık 8 asır boyunca özgünlüğünü ve bütünlüğünü koruyarak günümüze ulaşan mimari ve kültürel değerleri temsil eden bir kenttir. Özellikle Birgi Ulu Camii’nin mihrabı ve minberi Aydınoğulları Beyliği ahşap süsleme geleneğinin en iyi örneklerindendir. Böylesi bir ahşap süslemeyi bu dönemde başka bir yerde görmek çok zordur.

 

Birgi ve çevresi, Lydia Bölgesi’nde yer alır. Kasaba, antik dönem boyunca Frigya (MÖ 750-680) ve Lidya Uygarlıkları (MÖ 680-546), Pers ve Pergamon Naiplikleri, Roma İmparatorluğu ve Bizans’ın egemenliği altına girer. Anadolu Beylikleri döneminde, 13. ve 14. yüzyıllarda başkentliğini yaptığı Aydınoğlu Beyliği’nin kontrolüne girer. Birgi, 1426 yılında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılır. Kültürel ve idari merkez olarak etkinliği 17. yüzyıla kadar sürer.

 

Çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan Birgi, farklı dönemlere ait anıtsal yapıları ve tarihi binalarıyla çok kültürlü bir manzara çizer. Kent, 18. yüzyıla tarihlenen geleneksel ev dokusuyla birlikte farklı dönemlerden anıtsal yapılar sergiler.