ÇÖMLEKTEPE

İç Anadolu Bölgesi, Anadolu’nun EskiTunç Çağı adı verilen evresinin önemlimerkezlerini barındırır. Özellikle madenüretimi konusunda önemli teknolojikgelişmelerin yaşandığı bu dönemde insanoğlunungünlük yaşantısının önemli bir parçasıolan seramiklerin üretimi konusunda ulaşılanbulgular yok denecek kadar azdır. AnadoluMedeniyetleri Müzesi’nin Ankara’nın Nallıhanİlçesi, Çayırhan Beldesi’nde yürüttüğü IuliopolisNekropolü Kurtarma Kazıları çerçevesindebölgede yapılan yüzey araştırmaları yakıncoğrafyadaki kültür alanlarının anlaşılmasıhedeflenmiş ve bu sayede Çömlektepe adı verilenbir Eski Tunç Çağı yerleşimi keşfedilmiştir.Çömlektepe, Ankara’nın 160 kilometre batısında,kömür cevherinden elektrik üretimiyapılan Çayırhan Park Termik Maden sahasıiçerisinde yer alır. 2010 yılında gerçekleşenyüzey araştırması öncesinde, yerel yöneticilerve halkın Çömlektepe adı ile araştırma ekibinebahsettiği alanda, gerçekleşen ön incelemelersonucunda yerleşimin kaçak kazılar sonucundatahrip edildiği görülmüştür. Tahrip edilmişbu alanda ilk dikkati çeken ... "Bu yazının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi, Mart-Nisan sayısında yer almaktadır."