ÇORAKYERLER

Sekiz Milyon Yıl Önce Primatlar ve Kaplanlar Ülkemizde Yaşıyordu

Çankırı ili Yapraklı yolu üzerindeyer alan Çorakyerler, sekiz milyonyıl öncesine kadar uzanan kitle halindeölmüş ve günümüzde neslitükenmiş çeşitli türlere ait buluntular vermeyedevam ediyor. Kalın bir istif oluşturan killiçamur tabakası içerisinde fosilleşerek günümüzeulaşan bu türler, döneminde kurak/yarıkurak karasal iklim koşullarında yaşamışlarve fosilli tabakalar taşkınlar sırasında taşınançamurların durularak çökelmesi ve çakıllı çamurluçökellerin hızlıca tortulanması sonucuoluşmuştur. Günümüzde Çankırı’da yaşamayan gergedan,fil, zürafa, kılıç dişli kaplan, gazella vedaha birçok omurgalı türe ait 2800’ün üzerindefosil, bu lokaliteden çıkarıldı. Bu fosil buluntularınınyanı sıra en önemli buluntular arasında,ülkemizde benzerleri bulunmayan primat ilekılıç dişli kaplana ait fosillerin de yer alması Çorakyerler lokalitesini oldukça önemli kıldı.Çorakyerler’den ele geçen kılıç dişli kaplana aitbir kafa iskeleti ile primatlardan dört bireye aitdiş ve çene buluntuları bu türlerin sekiz milyonyıl önce ülkemizde yaşamış olduğunun ve burayıbir geçiş yolu olarak kullandıklarının birkanıtı oldu. Çorakyerler lokalitesinde oldukça önemliolan etçiller (carnivor takımı), sansargiller(mustelidae), sırtlangiller (hyaenidae) ve kedigiller(felidae) ailelerinin üyeleriyle temsil edilir.Bu takımın en son ortaya çıkan ailesi, ... "Bu yazının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi, Mart-Nisan sayısında yer almaktadır."