Dorylaion’da ilginç bir dinsel ritüel

Akşam yemeği sunusu olarak yavru köpekler

Şarhöyük ören yeri, Eskişehir’in 3 kilometrekuzeydoğusunda, Porsuk Nehriile yan kolu Sarısu arasında kalan genişovanın güney kenarında yer alır. Burasıantik Dorylaion kentinin merkezidir. Eskişehirovasında en yüksek rakımlı, en büyük höyüktür.Höyüğü çevreleyen bir Aşağı Şehir ve batı yöndegeniş bir nekropol alanı vardır.Höyükte devam eden çalışmalarda iki farklıalanda in situ olarak ortaya çıkartılan demir birbıçak ile tek kulplu bir çömlek içindeki yavruköpek iskeletlerinden oluşan iki buluntu topluluğuson derece dikkat çekicidir. Bunlardan ilkihöyüğün güneybatısındaki Orta Bizans Çağısur çalışmaları sırasında ele geçmiştir. Siyahrenkli, tek kulplu çömlek, içindeki yavru köpekiskeletiyle birlikte yarım daire planlı kulenintahrip ettiği Orta Frig (Phryg) (MÖ 800-540)tabakasına ait bir duvarın dibinde küçük birçukur içinde bulunmuştur. Diğer çömlek isehöyüğün zirvesinde kuzey surlarına yakın biralanda kazısı devam eden Hellenistik Çağ tabakasındagün ışığına çıkartılmıştır. Gri renkli, tekkulplu çömlek, dikdörtgen planlı bir mekanındışında sert toprak tabanın altında küçük birçukur içine yerleştirilmiştir. Ağzı çanak çömlekparçalarıyla tamamen kapatılmıştır. İçinde ikiyavru köpeğe ait ... "Bu yazının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi, Mart-Nisan sayısında yer almaktadır."