Kentlerin Dili Yazıtlar

Myra ve Andriake

Pek çok yapısı kısmen sağlam veayakta kalan Myra ve Andriakekentlerinde, Myra’da nymphaion,şapel; Andriake’de granarium, limanagorası, mureks işlikleri, liman anıtlarıve dükkânlar ile sinagog, Demre Çayı’ndamezarlık ve atölye, kazısı tamamlanıp çoğunluklarestore/konsolide edilen kalıntılardandır. Uluslararası ticaret merkezi olan limanıAndriake, kehanet merkezi Apollon SuriosTapınağı, kentin Roma Dönemindeki öneminitüm haşmetiyle gözler önüne seren eşsiztiyatrosu, Myra antik kentinin sembolü halinegelmiş olan Klasik Dönem kaya mezarları,haç merkezi St. Nikolaos Kilisesi ve dahapek çok özel yanıyla dünyaca ün yapmış olanMyra antik kenti, geçtiğimiz üç yılda olduğugibi ileriki yıllarda da bilimsel sürprizler yaşanmasınave Likya’nın karanlıkta kalan kısımlarınındaha çok aydınlanmasına kuşkusuzönemli katkılar sağlayacaktır. Myra kentinin ismi, ünlü Myra yağınınüretildiği mersin bitkisinden kaynaklanmaktadır.Çevik, erken adının Muri olduğunu veMyra adı gibi Mersin bitkisi anlamına geldiğinidüşünmektedir. Mitolojiye göre, KıbrısKralı Kinyras’ın kızı olan Myrrha, TanrıçaAphrodite tarafından babasına âşık olmakla ... "Bu yazının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi, Mart-Nisan sayısında yer almaktadır."