KURTARICILAR

TARAKLI ve GEYVE’DE (SAKARYA) EPİGRAFİK ÇALIŞMALAR

Günümüzde İznik olarak adlandırdığımızantik Nikaia kentininegemenlik alanında yer alan Sakaryailinin güneyi arkeolojik veepigrafik potansiyelinden dolayı, 19. yüzyılınortalarından itibaren gezgin ve araştırmacılarınhayli ilgisini çekmiş olmakla birlikte;yöre şimdiye değin epigrafya, tarihî coğrafyave iskân tarihi açısından gereği gibi araştırılıpdeğerlendirilmemiştir. Anılan bu eksikliğigidermek için 2010 yılında Kültür ve TurizmBakanlığı’nın izniyle, Pamukova-Geyve-Taraklı’da yüzey araştırması başlatılmıştır.2011 yılında da devam eden bu çalışmalarSakarya’nın Taraklı ilçesi başta olmak üzereGeyve ilçesinde sürdürülmüştür. 2011 yılı yazçalışmalarında 47 adet yazıt envanterlenmiş;iki yıldır sürdürülün yüzey araştırması neticesindeneredeyse çoğu yayımlanmamış toplam91 adet yazıt kayıt altına alınmıştır. Yeni yazıtlarınbüyük bir çoğunluğunu mezar yazıtlarıoluştursa da; İmparator Traianus için bironurlandırma dekreti, Zeus için çok sayıdaadak, Tanrıça Kore için bir adak ile dört mezarepigramı ... "Bu yazının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi, Mart-Nisan sayısında yer almaktadır."