Smyrna ve Artemis

“Artemis’i övelim, Musa, okçu tanrının kız kardeşini Apollon’la birliktebüyümüştür ok atan o kız oğlan kız, atlarına yoğun sazlı Meles ırmağında suiçirir ve Smyrna’dan hızla geçerek sürer altın arabasını bağlık Klaros’a doğru,ki orada taht kurmuştur gümüş yaylı tanrı.” Günümüzde Kadifekale olarak bilinenve antik kaynaklarda Pagosolarak adlandırılan Smyrna’nın185 metre rakımlı akropol tepesi,konumu gereği deniz tarafında tüm İzmirKörfezi’ni, kara tarafında ise Yeşildere Vadisiile Bornova Ovası’nı gözlem altında tutabilecekbir bakış açısına sahiptir. Bugün için yeterli arkeolojikbulgulara sahip olunmasa da tepe üzerindekien erken yerleşimin Myken Döneminekadar ulaştığı öngörülmektedir. Sonrasında dabölgede 2 yüzyılı aşkın bir süre devam edenPers egemenliğine işaret eden bir gözetlemekulesinin varlığı beklenmektedir. Buluntuların tüm ...