YESEMEK

Bir seri üretim merkezi olan Yesemek Heykel Atölyesi son derecede kaliteli bazalt damarlarından biri üzerine kurulmuştur. Antik Ön Asya’nın en büyük Açıkhava heykeltıraşlık atölyesidir. Geç Hitit İmparatorluk döneminin heykel üretim aşamalarındaki sanatsal ve teknolojik gelişimi ortaya koyan 300’den fazla heykel ve orthostat (bina cephelerini süsleyen bezekli anıtsal boyutlu taşlar) açığa çıkarılmıştır.

 

Bölge

Gaziantep İli

Islahiye İlçesi

Kategori

Kültürel Miras

Arkeolojik Yerleşme

Geç Hitit Krallıkları Dönemi

Kalıntılar

Sayısı 300’ün üzerinde heykel kalıntıları

Kabul tarihi

13.04.2012

 

KRİTERLER

 

Bir seri üretim merkezi olan Yesemek Heykel Atölyesi son derecede kaliteli bazalt damarlarından biri üzerine kurulmuştur. Antik Ön Asya’nın en büyük Açıkhava heykeltıraşlık atölyesidir. Geç Hitit İmparatorluk döneminin heykel üretim aşamalarındaki sanatsal ve teknolojik gelişimi ortaya koyan 300’den fazla heykel ve orthostat (bina cephelerini süsleyen bezekli anıtsal boyutlu taşlar) açığa çıkarılmıştır.

 

Ağırlığı 500 ila 15 ton arasında değişen mono taş bloktan sanat eserlerinin taşınmasında kullanılan teknoloji ve ağırlıkları göz önünde bulundurulduğunda bu blokları taşımanın zorluğu, dönemin teknolojisi ve sanatı hakkında önemli bulgular sağlar. Buna ek olarak arazi, halklar arasındaki değerlerin değiş tokuşunun yaşandığı sıra dışı bir bölgedir.

 

Büyük olasılıkla heykellerin tümü Samal Krallığı’nın başkenti ve başkente bağlı ikincil vilayetler için üretilmekteydi. Aslan figürleri, Samal Krallığı döneminde, MÖ 1. binyıla kadar devam eden Hitit İmparatorluğu geleneğine işaret eden Hitit İmparatorluk sanatının betimsel özelliklerini taşır.

 

MÖ 1. binyılın ilk 250 yılı boyunca Geç Hitit Krallıkları’nın hüküm sürdüğü dönemde ilk olarak Geleneksel Hitit Sanatı sonrasında Assur ve Arami sanatları baskın olmuştur.

 

Yesemek heykellerini sipariş eden, üreten ve kullanan insanlar olasılıkla Hiyeroglif kullanan Luwi ve Hititler, MÖ 2. binyılda bölgeye yerleşen Hurlar (Hurs) ve kuzey Suriye Sami milletlerinden oluşmaktaydı.